Lai pateicība Dievam par šo bezgala skaisto Celšanās gadu, kuru pavadījām visi kopā, kalpojot Dievam un cilvēkiem. Jūs esat bijuši izcili – nodevušies, uzticami, piedodoši –  paldies jums par to! Pilnā atmaksa par jūsu mīlestību var atnākt vienīgi no tā Kunga,  un, paldies Dievam, ka Viņš parādā nekad nepaliek!

Taču, nekas vēl nav beidzies, vai ne? Viss tikai sākas. Arī 2018.gads. Un labākais kā šo gadu būtu mums iesākt – sagatavojoties nākamajam cēlienam. Tāpēc, mīļie Kalpotāji, Mazo grupu vadītāji, Vietnieki un aktīvie Palīgi, kuri jūtat īpašu Dieva aicinājumu kalpot , aicinām jūs, laicīgi ieplānot šīs 3 dienas, lai saņemtu:

TRIECIENDEVU VADĪTĀJIEM!
19. un 26.01. 18.00 un 27.01. 10.00 -16.00

Nostirpināsimies Redzējumā
Mācīsimies, kā audzināt līderus; Kā iegūt jaunu degsmi un risināt problēmsituācijas;
Stirpināsimies un uzpildīsim savas „garīgās tvertnes”, lai ir spēks, gudrība un degsme, doties tālāk.

Reģistrācija pasākumam ir beigusies