Kristību laiks: pēc dievkalpojuma ap plkst. 13:00
Pēc tam laiks sadraudzībai

Mācības: 16. augustā 30 min. pēc dievkalpojuma


Kad Vasarsvētku dienā pēc Pētera sludināšanas Jēzum sāka ticēt trīs tūkstoši cilvēku, viņi jautāja, kas tiem jādara tālāk. Pēteris viņiem lika atgriezties no grēkiem un kristīties (Ap.darbi 2:37,38). Ievēro, kas ir rakstīts nedaudz tālāk šajā Apustuļu darbu nodaļā:

“Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu” (Ap. darbi 2:41).

Šie cilvēki nekavējoties kristījās. Kāpēc? Viņi uzņēma Pētera vārdus. Citiem vārdiem, viņi paklausīja. Kristības ir tavas paklausības solis, apliecinot savu ticību Jēzum un Dieva Vārdam, kas pavēl mums kristīties. Tu nevari ar kristībām nopelnīt pestīšanu, bet tādā veidā tu vari apliecināt savu ticību un paklausību Dieva Vārdam.

Piemēram, ja tu tici laika prognozei, kas saka, ka rīt līs lietus, tad nākamajā dienā tu attiecīgi apģērbsies un ņemsi līdzi lietussargu. Tas reāli pierādīs tavu ticību un paklausību laika prognozei. Savukārt, ja tu saki, ka tici laika prognozei, bet lietussargu līdzi neņem, tad tavi darbi runā skaļāk par taviem vārdiem, un tu ar savu rīcību demonstrē savu neticību.

Tāpat arī ūdens kristībās ūdens pats par sevi nav ne svēts, ne kādā citā ziņā īpašs. Tikai tava ticība un paklausība Jēzus pavēlei piešķir ūdens kristībām nozīmi. Lūgšana, lai Dievs piedod tavus grēkus un Jēzus kļūst par tavu Kungu un Glābēju, ir kā dokuments. Ūdens kristības ir ­ kā tavs paraksts un zīmogs uz dokumenta, kā apstiprinājums tam, ka tu atbildi par dokumenta saturu.

Plašāk par ūdenskristību vari lasīt šeit.