priekavests_2020_0438

24. oktobrī 12:00
Zelta Fonda sadraudzības laiks

Dieva Vārds, Liecības un svētīga kopābūšana.
Līdzi ņemam “groziņu” un noteikti piesakieties Info centrā līdz 18.oktobrim.