priekavests_2019_0361

26. oktobrī 12:00
Zelta Fonda sadraudzības laiks

Dieva Vārds, Liecības un svētīga kopābūšana.
Līdzi ņemam “groziņu” un noteikti piesakieties Info centrā līdz 22.oktobrim.