1. kurss (mazajā zālē)

 1. Draudze
 2. Glābšana, grēku piedošana
 3. Dieva Vārds
 4. Ticība
 5. Lūgšana
 6. Emocionāla un garīga brīvība Kristū
 7. Mācības par Ūdenskristību, derības slēgšanu

Kursa noslēgumā – kristības.

2. kurss (35.telpā)

 1. Dzīve, kādu vēlas Dievs
 2. Svētais Gars un lūgšana mēlēs
 3. Slavēšana, pielūgšana
 4. Miesas dziedināšana
 5. Finansiālā labklājība
 6. Izredzētība un aicinājums
 7. Kalpošana, mājas grupas

Kursa noslēgumā – kopīga sadraudzība pie tējas un gardumiem.

Obligātā literatūra:

Ieteicamā literatūra: