“Debess un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nekad nezudīs,” teica Jēzus (Mt. 24:35). Lai gan mēs dzīvojam uz zemes, mūsu drošais pamats veselīgai un harmoniskai dzīvei atrodas debesīs. Debesu konstitūcijā ­ nemainīgajā Dieva Vārdā. Vai Dievam ir nezūdoši vārdi par jautājumiem, kas attiecas uz manu finansiālo labklājību? Vai un cik daudz Dievs grib būt iesaistīts mūsu dzīves materiālajā, tveramajā, taustāmajā pasaulē? Vai runāt par finansēm un labklājību ir grēcīgi vai kristīgi? Un kā man rīkoties, ja es vēlos izrauties no nabadzības un kļūt par svētību citiem? Grāmatā ir apskatīti jautājumi par Dieva gribu attiecībā uz manu un tavu dzīvi labklājībā. Tā ir veidota kā rokasgrāmata ­ ļoti vienkārša, īsa, balstīta Dieva Vārdā. Tēmas un Rakstu vietas ir apkopotas tā, lai tās varētu ātri atrast un viegli lietot ticības stiprināšanai.

Tā sastāv no trim daļām:

  1. labklājības mērķis,
  2. viss par desmito tiesu,
  3. sēšanas un pļaušanas garīgais likums.

Grāmatā izmantota Bībele, pašas autores un viņas ģimenes vairāk kā 25 gadu ilgā pieredze. Otrajā daļā ir izmantoti fragmenti no T. Barklija grāmatas „Patiesība par desmito tiesu”, tā sakot, no laba ēdiena atlasot labāko, lai izpalīdzētu tiem, kuriem biezāku grāmatu lasīšana sagādā grūtības. Izmanto iespēju nostiprināties savā Apsolītajā zemē, Ēdenes dārzā, Kristū Jēzū!


Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.

Produkcija