Mūzikas Spārni 2015 DVD ierakts ar 8 konkursa koru priekšnesumiem (konkursa dziesmas ir iespējams iegādāties CD formātā) un slavēšanas svētkiem, kā arī bērnu video liecības.

Valters Gleške un draudzes “Prieka Vēsts” vokālisti, Ventspils bērnu popstudija “Jūras akmentiņi” un Latvijas draudžu apvienotais bērnu koris.


Produkciju iespējams iegādāties draudzes grāmatu veikalā svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma.

Produkcija bērniem
Mūzika

muzikassparni.lv