“Pienākumi, jautājumi, atbildība, vajadzības, grūtības, ilgas, gaidas, prieks, mīlestība, sāpes. Meklējumi un atradumi. Secinājumi.

Sieviete ir laimīga, kad zina, kas viņa ir, zina, ka viņu mīl, un viņa spēj šo mīlestību pieņemt un dot citiem. Laimīga, kad viņa ir apmierināta ar sevi un vidi, kurā atrodas, un dzīvo pati savu vienīgo, skaisto dzīvi, darot visu iespējamo, ko šobrīd var izdarīt, tai pašā liakā nezaudējot Dieva doto spēju sapņot.”

PAR AUTORI: Debesu Tēva meitiņa un kalpotāja nu jau 30 gadus. Sieva mīļajam, Dieva izredzētajam vīram. Māte trim pilngadīgiem, bezgala gudriem, skaistiem un dievbijīgiem bērniem un meita – dārgajiem, bērnu dēļ savu dzīvi upurējušajiem vecākiem. Autore grāmatām “Tas Kungs tavs Ārsts”, “Labklājības konstitū-cija” un “Liekot stipru un drošu pamatu” (2.daļa).

Laimīga sieviete, kura vēl joprojām mācās izprast Mīlestību.


Produkcija