Notikumi

Šonedēļ

t
17:30 Vecāku lūgšanas par neglābtiem bērniem
18:00 Draudzes lūgšanas

c-s
Jauniešu vasaras festivāls "EPICENTRS"

sv
9:00 Lūgšanas par tiem, kuri atkarībās
11:00 Dievkalpojums
13:30 Bībeles pamatkurss