Notikumi

Šonedēļ

t
18.00 Lūgšanu vakars

p
18.00 Vīru tikšanās

sv
9.00 Lūgšanas par tuviniekiem, kas atkarībās
10.30 Draudzes lūgšanas
11.00 Dievkalpojums
14.00 Pamatmācības