Draudze “Prieka Vēsts” ir vieta, kur katrs pusaudža vecuma jaunietis sajutīsies kā mājās. Mēs piedāvājam dažādas nodarbības, aktivitātes un nometnes.

PIETEIKŠANĀS NODARBĪBĀM
2018/2019 ŠEIT

(Pirms piesakies iepazīsties ar Noteikumiem)

PV Pusaudžu nodarbības

2 un 4 mēneša svētdienā, dievkalpojumu laikā notiek regulāras pusaudžu nodarbības, kas ir iedalītas 2 blokos:

Šīs sezonas tēma – Tu esi vērtīgs!

Tu esi vērtīgs! Jau no mazām dienām Dievs Tevi  ir izredzējis, lai Tu piepildītu viņa doto aicinājumu. Velns vēlas, lai tu šo dāvanu nicini. Kā Ēsavs Dieva aicinājumu iemainīja pret Lēcu virumu, neesi Tu, kas Dieva aicinājumu iemaina pret pasaulē esošām, uz mirkli šķietami vērtīgām lietām.
Bieži šajā vecumā, mēs vēlamie nicināt savu aicinājumu, savu izskatu, savu personību.
Tomēr Bībelē mēs varam lasīt, kā Pāvils runāja uz Timoteju, kas arī bija jauns un kuram bija vēlme sevi nicināt.

Šajā gadā pusaudži:

–    ieraudzīs sevi tā kā Viņus redz Dievs;    –    ieraudzīs Dieva varenību un spēku;
–    iepazīs Viņa gribu savai dzīvei;    –    būs par svētību vienaudžiem.

Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tiekāms es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai. Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Par to gādā, pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.
1.Tim. 4:12-16

Nometnes

Trīs reizes gadā “Prieka Vēsts” pusaudžiem notiek nometnes – pavasara, rudens un vasaras nometne. Tas ir laiks, kad var atpūsties no savas ikdienas skolā un piepildīties ar Dieva Vārdu, lai būtu par gaismu apkārtējiem un varētu piepildīt Dieva aicinājumu savām dzīvēm.

Pusaudžu nometne