Tas ir tik dārgi, ka tu vari lietot savas dāvanas, lai palīdzētu jaunajai paaudzei iepazīt un mīlēt Dievu.

Bērnu kalpošana ir ļoti plaša. Darba un iespēju ir ļoti daudz. Un tava mīlošā sirds ir ļoti nepieciešama. Tu vari palīdzēt – mācīt bērniem Dieva Vārdu, būt par palīgu skolotājam, atbildēt par drošību, organizēt spēles, izgatavot, uzlikt un novākt dekorācijas. Ļoti noderētu, ja vari ­- rakstīt īsas ludziņas, dzejoļus, stāstus, palīdzēt pie noformēšanas darbiem, veidot zīmējumus par Bībeles tēmām, plakātus utt.

Cik bieži?

Pamatgrupā jākalpo divas reizes gadā – pilnu mēnesi. Mix grupā – reizi mēnesī. Uz kalpošanu jāierodas svētdienā plkst. 10:00. Komandas sapulces notiek katra mēneša pēdējā svētdienā pēc dievkalpojuma.

Pieteikties kalpošanā