lauliba_seminari_2

SVĒTĀ LAULĪBA (6 lekcijas 20 min)

  1. Dieva mērķis laulībai – vairāk nekā spējam iedomāties. Sabiedrības priekšstati par laulību.
  2. Laulības bagātinošais spēks. Apprecot cilvēku, kurš daudzējādi klūp, Dievs attīsta manī tādas rakstura īpašības, lai es varētu piepildīt savu aicinājumu.
  3. Kas ir tavas dzīves centrā – dzīvesdraugs vai Dievs?
  4. Laulības cikliskais raksturs – smagie brīži un laimes periodi.
  5. Seksualitāte kristiešu ģimenē.
  6. Kā man šodien mīlēt savu dzīvesdraugu tā, kā viņš vēl nekad nav ticis mīlēts?

lauliba_seminari_1

ĢIMENES ID (4 lekcijas 30 min)

  1. Kāpēc svarīgi veidot savas ģimenes identitāti? Vai mēs varam ietekmēt to, kādi izaugs mūsu bērni? Prioritātes ģimenē.
  2. Savstarpēji atkarīga ģimene un savstarpēji neatkarīga ģimene, kas savas vajadzības apmierina ārpus ģimenes. Brāļu, māsu attiecības.
  3. Mērķu, misijas un vīzijas formulēšana – ko tava ģimene vēlas panākt? Kāds ir jūsu ģimenes mērķis?
  4. Praktiski padomi, kā vecākiem šajā informācijas laikmetā būt tiem, kuri ietekmē savus bērnus.

Kam paredzēti

Jebkuram laulātajam pārim, jebkurā vecumposmā. Tikko laulātajiem, kā arī tiem, kuri laulībā atrodas vairākus gadu desmitus.

Kad, kurās dienās, cik bieži, kur?

Semināri notiek mājās vai draudzes telpās, sanākot 4 – 7 ģimenēm, atkarībā no uzņemšanas iespējām. Pēc kopīgas vienošanās, tikšanās var notikt 1x nedēļā vai 2x mēnesī.

Ko darīt ar bērniem?

Jānoorganizē pieskatītājs kādā no blakus telpām vai mājās, kurā nāk uz semināru.

Secība

Kas jādara, ja vēlamies iziet šo semināru?

Jāpiesakās aizpildot anketu internetā vai sazinoties ar draudzes biroju (67543044, [email protected]), vai svētdien draudzes Info centrā, minot sev labāko rajonu un dienu. Ja varat un gribat uzņemt grupu pie sevis, piesakiet. Mēs ar jums sazināsimies un vienosimies par labāko vietu un laiku.