Tēma: Ticība biznesā un ikdienā.
Uzņēmējus uzrunās īpašais viesis – mācītājs Vilnis Gleške.