2015_02_13_viri

Vīru kalpošanas mērķis ir palīdzēt -­ atstājot aiz muguras vakardienas priekšstatus, bailes, gļēvumus, grēkus un kompleksus, sekot tam vienīgajam, kas bija īsta vīra paraugs, lai arī mēs kļūtu par vīriem, kādus Dievs bija iecerējis radīšanas sākumā!

Īsts vīrs tāds ir savā sirdī, visā būtībā, un tādu dzīvē sastapt ir liela vērtība! Dievs ir devis absolūti nemaldīgu un precīzu Vārda realizāciju. Tas ir Kungs Jēzus, kurš nāca uz zemes kā vīrs, ar to dāvinot perfektu etalonu tam, ko nozīmē būt vīrietim!