Ziedojumu konts:

Kristiešu draudze “Prieka Vēsts”
Reģ. Nr.: 90000083853

SEB Banka:
EUR konts: LV71UNLA0050017707117
USD konts: LV89UNLA0034101303101
Kods: UNLALV2X

Luminor Banka:
EUR konts: LV78RIKO0002013047073
Kods: RIKOLV2X

Maksājuma mērķis (jānorāda): ZIEDOJUMS


PayPal ziedošanas poga:
Ja plāno iesniegt Gada deklarāciju, tad veicot ziedojumu, iesakām maksājumu veikt uz kādu no norādītājiem bankas kontiem.