PayPal ziedošanas poga:

Ziedojumu konts:

Kristiešu draudze “Prieka Vēsts”
Reģ. Nr. 90000083853

SEB Banka:
SWIFT kods: UNLALV2X
EUR konts: LV71UNLA0050017707117
USD konts: LV89UNLA0034101303101

Luminor Banka:
SWIFT kods: RIKOLV2X
EUR konts: LV78RIKO0002013047073

Maksājuma mērķis (jānorāda): ZIEDOJUMS