Svētdienas skola

Draudzes “Prieka Vēsts” svētdienas skolas mērķis – palīdzēt bērniem jau no mazām dienām iepazīt Dievu, kurš mīl un rūpējas.

Kā mērķis tiek sasniegts?
Atraktīvi, draudzīgi un Dieva mīlestības piepildīti pasniedzēji caur dažādām rotaļām un aktivitātēm māca bērniem Dieva Vārdu, un kā to praktiski pielietot savos bērnudārzos, skolās un ģimenēs.

Kam Svētdienas skola ir paredzēta?
Svētdienas skola ir paredzēta bērniem vecumā no 3 līdz 10 gadiem. Nodarbības notiek šādās vecumu grupās: 0 – 2 gadi; 3 – 5 gadi; 6 – 10 gadi. Pabeidzot Svētdienas skolu, bērns dodas tālāk uz pusaudžu nodarbībām.

Svētdienas skolas noteikumi

PIETEIKŠANĀS ANKETA SVĒTDIENAS SKOLAI 2021./2022.gadam!

Lai bērns varētu apmeklēt svētdienas skolas nodarbības, jāaizpilda dotā anketa līdz 31.augustam.  Papildus informācija tiks nosūtīta pēc anketas saņemšanas.