Divas nemainīgākās vērtības “Prieka Vēsts” izglītības nozarē ir Bībeles pamatkurss, kas paredzēts ikvienam, kurš vēlas iepazīt Bībeles pamatpatiesības, un “Prieka Vēsts” Bībeles skola, kas paredzēta tiem, kas grib padziļināti apgūt mācību, kas ienes skaidrību daudzās dzīves sfērās.

Bībeles pamatkurss ir sadalīts divās daļās:

Pamatkurss paredzēts ikvienam, kurš vēlas iepazīt Bībeles pamattēmas, uzzināt kāds ir Dievs un ko Viņš ir paredzējis mūsu dzīvēm.

Pamatkurss norisinās katru svētdienu ~13:00. Nodarbības ilgums ~ 45 minūtes. Aktuālās nodarbības vienmēr tiek izziņotas draudzes ziņojumos. 

Nodarbības notiek brīvā un draudzīgā vidē, izmantojot Bībeli un citus materiālus. Nodarbību laikā ir iespēja saņemt personīgu palīdzību, aizlūgšanu, kā arī atbildes uz jautājumiem. Nodarbības pasniedz pieredzējuši draudzes kalpotāji, kuri piedzīvojuši Dieva mīlestību savā dzīvē un, saņēmuši aicinājumu kalpot, vēlas dalīties savā pieredzē un Bībeles zināšanās arī ar citiem.

Priekšzināšanas nav nepieciešamas un nodarbības notiek bez maksas. Atbildīgā par Bībeles pamatkursu – Olita Karaševska.