PĀRLIECĪBA, MIERS UN SPĒJA RĪKOTIES

Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Jāņa 14:26

Draudzes “Prieka Vēsts” Bībeles skola ir augusi un attīstījusies reizē ar draudzi. Jau vairāk nekā 30 gadus, tūkstošiem cilvēku Latvijā un ārpus tās robežām ir to izmantojuši, lai sakārtotu un nostiprinātu dzīves garīgos pamatus. Bībeles skola ir iespēja katram iepazīt Dievu, sevi un atklāt savu aicinājumu Kristū, tā kļūstot par garīgiem kalpotājiem ar stingru pārliecību un nodošanos Dievam. Apstākļi mainīsies, bet tie, kas Dievam uzticas, pastāvēs mūžīgi.

“Prieka Vēsts” Bībeles skolu raksturo spēcīgs Dieva mīlestības un ticības gars, praktiska un sistematizēta mācība, kas ienes skaidrību svarīgos jautājumos un iemāca katram domāt un dzīvot Dieva Vārda gaismā, un Gara spēkā.

Draudzes “Prieka Vēsts” Bībeles skola norisinās no 8. janvāra līdz 19. martam pirmdienu un otrdienu vakaros no 18.00 līdz 21.00.

Reģistrācija Bībeles skolai ir noslēgusies. 

Reģistrācijas maksa – 5 EUR.
Maksa par dalību Bībeles skolā – 60 EUR par kursu. Var maksāt pa daļām.
Jāiemaksā draudzes Info centrā vai birojā.

DISCIPLĪNA UN KĀRTĪBA

Bībeles skolas noteikumi

MĀCĪBU TĒMAS

Dieva Raksturs Mūžīgā dzīvība
Kas ir Jēzus Gars+Dvēsele+Miesa
Dieva Vārds Domas, iztēle
Svētais Gars Izteikto vārdu spēks
Ticība Aicinājums
Ticīgā vara / Izvēles spēks Nodošanās
Lūgšana Māceklība
Pielūgšana Taisnošana / Atjaunošana
Svētā Gara vadība  Derība
Brīvība Dziedināšana
Labklājība Atbildes uz jautājumiem