pv_2015_751

Tu atzīsi patiesību un tā tevi atbrīvos!  Tu atzīsi patiesību un tā tevi atjaunos!
Tu atzīsi patiesību un tā tevi apbruņos! Un tev atliks tikai dzīvot patiesībā.

Draudzes “Prieka Vēsts” Bībeles skola ir augusi un attīstījusies reizē ar draudzi. Jau vairāk nekā 30 gadus, tūkstošiem cilvēku Latvijā un ārpus tās robežām ir to izmantojuši, lai sakārtotu un nostiprinātu dzīves garīgos pamatus. Bībeles skola ir iespēja katram iepazīt Dievu, sevi un atklāt savu aicinājumu Kristū, tā kļūstot par garīgiem kalpotājiem ar stingru pārliecību un nodošanos Dievam. Apstākļi mainīsies, bet tie, kas Dievam uzticas, pastāvēs mūžīgi.

Mūsu Bībeles skolu raksturo spēcīgs Dieva mīlestības un ticības gars, praktiska un sistematizēta mācība, kas ienes skaidrību svarīgos jautājumos un iemāca katram domāt un dzīvot Dieva Vārda gaismā, un Gara spēkā.
2023_bibeles_skola_01

NOSTIPRINI SAVU DIEVBĒRNĪBAS IDENTITĀTI!

Bībeles skola piedāvā ieskatu 20 tēmās.
No 9. janvāra līdz 20. martam.
Pirmdienās, otrdienās: No 18.00 līdz 21.00.

Reģistrācija ir noslēgusies. 

Reģistrācijas maksa klātienes studentiem – 5 EUR.
Maksa par dalību Bībeles skolā – 50 EUR par kursu. Var maksāt pa daļām.
Jāiemaksā draudzes Info centrā vai birojā.

MĀCĪBU TĒMAS

Dieva Raksturs Mūžīgā dzīvība
Kas ir Jēzus Gars+Dvēsele+Miesa
Dieva Vārds Domas, iztēle
Svētais Gars Izteikto vārdu spēks
Ticība Aicinājums
Ticīgā vara / Izvēles spēks Nodošanās
Lūgšana Māceklība
Pielūgšana Taisnošana / Atjaunošana
Svētā Gara vadība  Derība
Brīvība Dziedināšana
  Labklājība Atbildes uz jautājumiem

DISCIPLĪNA UN KĀRTĪBA – Bībeles skolas noteikumi