DISCIPLĪNA UN KĀRTĪBA

Bībeles skolas laikā no studenta tiek sagaidīts patiess kristieša cienīgs dzīvesveids. Nedrīkst lietot alkoholu, smēķēt vai atrasties ārlaulības dzimumattiecībās.

Bībeles skolas audzēkņiem:

Mācību diena sākas ar lūgšanu un slavēšanu, pēc tam seko trīs 45 minūšu mācību stundas, kuru laikā ieeja zālē ir slēgta.

PIETEIKUMA ANKETĀ SNIEGTO DATU IZMANTOŠANAS MĒRĶI

Bībeles skolas dalībnieku dati tiek ievākti un apstrādāti šādiem mērķiem:
1. Bībeles skolas mācību procesa organizēšanai.
2. Komunikācijai ar Bībeles skolas dalībniekiem, informējot par aktualitātēm un pēdējā brīža izmaiņām.
3. Pēc iespējas labākas un pilnvērtīgākas apmācības nodrošināšanai katram dalībniekam.
4. Mācību materiālu nodrošināšanai.
5. Skolas dalībnieku drošībai un identifikācijai.

Bībeles skolas dalībnieku sniegtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti vienīgi Bībeles skolas vajadzībām. Datiem piekļūt var tikai Bībeles skolas vadītāji un sekretāre. Dati tiks glabāti vienīgi tik ilgi, lai tiktu izpildīti to ievākšanai izvirzītie mērķi.

 

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz [email protected] vai zvaniet uz draudzes biroju: 29112418

Bībeles skola “Prieka Vēsts”