Jēzus reiz teica: “No tam visi pazīs, ka esat Mani mācekļi, ja būs jums mīlestība savā starpā.” Apmēram pēc 1400 gadiem, kurus Izraēla tauta pavadīja Mozus bauslībā, Jēzus atnesa Jaunu bausli – Mīlestības likumu, kuru Viņš raksturo ar vārdiem, “…ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis”.

2015. gads draudzē “Prieka Vēsts” bija laiks, kad centāmies radīt notikumus, kas palīdzētu atraisīt sadraudzību pašu draudzes cilvēku starpā. Lai mēs vairāk iepazītu viens otru, paplašinātu savu paziņu loku, iemācītos dalīties ar savu sirdi un palīdzētu saviem brāļiem un māsām.

Jau pirmais gada dievkalpojums iesākās ar aicinājumu nodot sevi Dievam un dzīvot patiesu kristieša dzīvi. Un mēs no visas sirds atsaucāmies Dieva aicinājumam – nodot Sevi tam Kungam, lai Viņa Valstība ietu plašumā.

2015. gada pamatuzdevumi bija:

Ar prieku varam secināt, ka 2016. gadā mēs iegājām daudz brīvāki, drošāki, tuvāki Dievam un viens otram. Esam iemācījušies vairāk saprast, piedot, atbalstīt, mīlēt un ticēt vienam par otru. Arvien vairāk izbaudīt, kāda laime ir – kalpot kopā ar cilvēkiem, kuri arī mīl Jēzu un tic par atmodu mūsu zemē.

Katrs iknedēļas dievkalpojums, laiks pirms un pēc notikumiem, dažādi svētki, tikšanās mazajās grupās, treniņnometnes vadītājiem, nometnes bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kā arī regulārs bērnu un pusaudžu darbs, aktīva jauniešu kalpošana un citi notikumi. Specifisko grupu pasākumi, sākot ar ikmēneša Māmiņu klubu, pasākumiem tikai meitenēm, aktivitātēm neprecētajiem 30+, semināriem tikai sievietēm un iknedēļas Zelta Fonda tikšanos – šie visi pasākumi ir veidoti, lai veicinātu 3 pamatuzdevumu izpildi.

Varam būt Dievam ļoti pateicīgi, ka kalpošanās kā vadītāji un brīvprātīgie palīgi gada laikā iesaistās aptuveni 400 cilvēki.

Kad draudzē ciemojās mācītājs Alan Platt no Dienvidāfrikas, Dievs caur viņu apstiprināja šo aicinājumu, kurā jau esam. Draudze un tās kalpošanas komanda ir tādēļ, lai ekipētu katru svēto kalpošanas darbam. Un mēs esam sajūsmā par to, ko Dievs darīja caur mums 2015. gadā. Tik daudz liecības par izmainītām dzīvēm, tik daudz slāpes pēc Dieva, atmodas un iespējas kalpot.

Draudzē notika daudz un dažādi pasākumi ar mērķi – atraisīt mūsu aicinājumu un dāvanas, iedrošinot ikvienu no mums būt par zemes sāli un pasaules gaismu 24 stundas diennaktī tur, kur atrodamies ikdienā. Vai gan iespējams pārvērtēt Svētā Gara darbu, kas notiek katrā iknedēļas rīta dievkalpojumā pielūgšanas, lūgšanas un Vārda sludināšanas laikā? Tad vēl “Prieka Vēsts” Trešdienu vakari, Mazās grupas un apmācības – Bībeles Mācību pamatkursos, Bībeles skolā, semināros un tematiskajos vakaros – kur mēs un mūsu bērni esam ekipēti, stiprināti un iedrošināti dzīvot patiesībā, uzņemoties atbildību par to pasaules daļiņu, kurā katrs dzīvojam un strādājam.

KRISTIEŠU DRAUDZE PRIEKA VĒSTS DRAUDZEI 25 GADU JUBILEJA PATEICĪBAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

2015. gads bija kārtīgs sējas gads. Mēs neskopojāmies, bet ticībā ņēmām to Debesu Maizi kā sēklu, kas šobrīd ir pieejama, un dalījām to visiem, kas vien neatteicās pieņemt. Kalpošanas sociālajās iestādēs, cietumos, misijas grupas ielās, trīs dienu nometne paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenēm, kalpošana Rīgas mikrorajonos.

Atvērto durvju dienas, izbraukumi ar “Miljons laimes mirkļiem”, kā arī dažādi skaisti svētku pasākumi ar jauku programmu, veidoti ar vienu mērķi – lai katram draudzes loceklim būtu iespēja aicināt savus draugus un radus, lai viņi dzirdētu evaņģēlija vēsti un iepazītu Dieva sirdi un Viņa draudzi.

Esam arī centušies sagatavot un jūsu rokās ielikt dažādus materiālus un resursus, kas palīdz kalpot sabiedrībai.

Ko vēl gribētos atzīmēt?

Noteikti ikgadējos bērnu muzikālos svētkus “Mūzikas spārni“, kas pārpildīja visu draudzes namu ar bērniem un viņu vecākiem. Dieva godināšanā piedalījās apvienotais bērnu koris ar 250 dalībniekiem! Tas viss bija tik neticami skaisti, un Dieva klātbūtne bija jūtama it visā. Bet galvenais – pasākuma beigās Jēzum savas dzīves uzticēja ap 80 bērnu!

Bezgala jauks bija arī koncerts “Par godu ģimenei”, kad Valters un vēl citi solisti dziedāja mūziķu apvienības “Mirage Jazz Orchestra” un stīgu grupas “Sotto Voce” pavadījumā.

Un, tad jau arī klāt bija draudzes 25 gadu jubileja. Kas, no vienas puses neliekas daudz, bet no otras – šajā laikā draudzē ir paspējusi izaugt vesela paaudze, kas šodien, tāpat kā toreiz viņu vecāki, iepazinuši Kristus mīlestību, grib kalpot Viņam no visas sirds un ar visu savu spēku. Šie svētki atkal ļoti uzskatāmi visiem atgādināja, ka draudzi “Prieka Vēsts” nevieno nams, bet bezgala mīļi, drosmīgi, uzticami un Dievam un kalpošanai nodevušies cilvēki, kuri ir vienoti misijā, lai Dieva griba, kāda tā ir debesīs, caur mums notiktu arī virs zemes.