2016_muzikas_sparnu_koris

Bērnu kristīgās mūzikas festivāls “Mūzikas Spārni” šogad ieguva jaunu veidolu – pirmo reizi Latvijā notika kristīgā Bērnu Konference, kas noslēdzās ar brīnišķīgiem slavēšanas svētkiem, kuros piedalījās bērni no vairāk nekā 20 draudzēm, visiem Latvijas novadiem. Ja vēl pieskaita visas draudzes un vietas, kuru pārstāvji bija konferences apmeklētāju vidū, tad var teikt, ka šī diena apvienoja kristīgos bērnus no visas Latvijas. Šī diena patiesi piederēja tikai bērniem!

Dienas pirmā daļa sākās ar aizraujošu, radošu un krāšņu konferences atklāšanu, kurā visi iemācījās arī jaunu, skanīgu, īpaši bērniem veidotu dziesmu – Jēzus Supervaronis! Drīzumā šī dziesma tiks nodota plašākai auditorijai. Pirmajā daļā bērni apguva Dieva Vārda patiesības ar īsiem, jautriem un izglītojošiem skečiem un bērnu stiliņā sludinātu vēsti. Mazie mācījās izprast, ko īsti nozīmē bieži dzirdamais, ka – Jēzus ir mūs labākais Draugs. Viņš ir tas, kurš vienmēr ir kopā ar mums, ieinteresēts mūsu dzīvē, Viņš ir tas, kurš mūs sargā, palīdz un mīl ar beznosacījuma mīlestību. Starp citu mēs dzirdējām daudzu vecāku atsauksmes, ka Vārds ļoti spēcīgi uzrunājis viņus pašus. Video ierakstus skatīt šeit.

2016_muzikas_sparni_vaditaji

Otrajā daļā draudzes nama telpās notika dažādas meistarklases un radošās darbnīcas. Bērniem bija iespēja veidot smilšu aplikācijas “Smilšu kino” komandas vadībā, piedalīties rokdarbu pulciņos, fotografēties jautrajā “Smilebox” foto stendā, lēkāt piepūšamajās atrakcijās, braukt ar velokartiem un nodoties citām jautrām aktivitātēm. Lielu atsaucību izraisīja “Andžeja Grauda Bungu skolas” meistarklases, kurās bērni varēja izmēģināt savu roku bungu spēlē. Viss nams bija piepildīts ar bērnu smiekliem, čalām un prieku.

Pasākuma kulminācija bija Slavēšanas svētki, kuros kopkori veidoja 300 bērni no vairāk nekā 20 Latvijas draudzēm. Debesu klātbūtnes atmosfēra bija jūtama teju fiziski, ikvienam tas bija neaizmirstams notikums, redzēt, kā tik daudz bērnu no sirds slavē vareno Dievu… Mēs ticam, ka bērni ir Latvijas nākotne – nākamie evaņģēlisti, kalpotāji, uzņēmēji, mākslinieki, ārsti, juristi, mūziķi un mācītāji! Ir tik fantastiski redzēt, ka no mazām dienām viņi mīl savu Glābēju.

2016_muzikas_sparni_slavesana

Slavēšanas svētkos tika izdziedātas 14 dziesmas. Svētkus papildināja īpašs sarunu šovs, kurā bērni uzdeva nopietnus un mazāk nopietnus jautājumus ekspertiem – draudzes “Prieka Vēsts” slavēšanas vadītājam Valteram Gleškem, mācītājai un draudzes radošās dzīves vadītājai Līgai Gleškei, kā arī svētdienas skolas skolotājai un daudzbērnu māmiņai Ingai Jansonei. Vakara izskaņā atskanēja aicinājums uzticēt savas dzīves Kristum. Šim aicinājumam atsaucās apmēram 50 bērni.

Jā, cilvēku dzīves tika ietekmētas un izmainītas!

Nākamajās dienās mēs saņēmām atsauksmes no pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem. Tās bija tik saviļņojošas un Dievu godinošas par jau jūtamajām izmaiņām bērnu dzīvēs.

“… mums liels prieks arī par kādu svētdienas skolas puisi, kuru diezgan grūti ieinteresēt ar kristīgām aktivitātēm. Vecāki bija viņu paņēmuši līdzi uz pasākumu, un nākamajā svētdienā varēja redzēt, ka viņš ir piepildīts ar Dieva klātbūtni, viņa acis mirdzēja un viņš saka, ka nākamā gadā viņš obligāti piedalīsies slavēšanas festivālā.” – Talsu draudzes “Jaunā paaudze” svētdienas skolas skolotāja.

“Paldies milzīgs par skaisto pasākumu! Mūsu bērni brauca mājās dziedādami kora slavēšanas dziesmas! “ – Rojas “Prieka Vēsts” draudze.

“Liels paldies par pasākumu, bērni bija tik ļoti priecīgi! Vēl nākamajā dienā staroja. Bija prieks redzēt mūsu bērnus tik laimīgus un apmierinātus.” – Tukuma Vasarsvētku draudze.

Kāds no vecākiem raksta: Paldies par svētkiem, rūpēm par bērniem un labo organizēšanu! Piedalīties pasākumā ir vērtīgāk un patīkamāk, nekā tikai to baudīt!”

Sakām lielu, lielu paldies ikvienam, kurš atrada iespēju piedalīties šajos svētkos. Esam pārliecināti, ka laiks un līdzekļi, ko tas prasīja, nav salīdzināms ar to ieguvumu, ko mūsu bērni piedzīvo šādā pasākumā. Tik daudz bērnu, ģimeņu un tik daudz izmainītas dzīves.

Paldies visiem, kas šos svētkus padarīja tik lieliskus!

Paldies draudzei “Prieka Vēsts”, PV radošajai komandai un visiem iesaistītajiem.

Rakstīsim dziesmas un gatavosimies nākamajiem „Mūzikas spārni 2017” slavēšanas svētkiem un konkursam!


Video ieraksti no Bērnu konferences 2016 semināriem: