2017_sakuras_zieds

Bibliskas patiesības par praktisku mīlestību. Kā mīlēt savu dzīvesdraugu, bērnu un jebkuru citu cilvēku. Dievs ir Mīlestība. Viņš ir atklājis Savu mīlestību pret tevi un aicina tevi tāpat mīlēt citus cilvēkus.

Mīlestība labprātīgi atver savas dzīves durvis citu vajadzībām un cīņām.

Mīlestība aktīvi cīnās pret kārdinājumu būt kritiskam un tiesājošam pret otru. Tā meklē ceļus, kā otru iedvesmot un uzslavēt.

Mīlestība katru dienu apņemas izvairīties no konfliktiem, kuru cēlonis ir sīkas piezīmes vai aizvainojoši vārdi.

Mīlestība ir pieejama un atbalstoša pat tad, kad ir savstarpēja nesaprašanās.

Mīlestība sargā vienotību un saprašanos, nevis pastāv uz savu taisnību, apsūdzot otru.

Mīlestība atzīst savu grēku, vājumu un kļūdas, un nemeklē sev attaisnojumus, vainojot otru savās kļūdās.

Mīlestība strīdu gadījumā pārbauda savu sirdi nevis dzelžaini aizstāvas, mainot sarunas gaitu, lai tikai nebūtu jāuzņemas atbildība.

Mīlestība katru dienu vēlas pieaugt pašaizliedzībā, briedumā un pacietībā.

Mīlestība uz ļaunu neatbild ar ļaunu, bet meklē uzvarēt ļaunu ar labu.    

Mīlestība vēlas izprast otra fiziskās, emocionālās un garīgās vajadzības, lai atbalstītu un stiprinātu.

Mīlestība nežēlo laiku, lai izrunātu un saprastu attiecību problēmas, ar kurām saskaras. Tā neatstāj problēmas neatrisinātas, bet vēlas kopīgi atrast pareizo veidu, kā tās atrisināt.

Mīlestība lūdz piedošanu un dāvina to arī tad, kad otrs to nav pelnījis vai neprasa.

Mīlestība atzīst uzticības lielo nozīmi attiecībās. Tā izpilda solīto.

Mīlestība runā maigi, arī nesaprašanās gadījumā tā neaizvaino otru par viņa raksturu vai inteliģenci.

Mīlestība necenšas ar meliem vai manipulāciju panākt, lai otrs rīkojas tā, kā vēlies tu.

Mīlestība neprasa, lai otrs kļūst par viņa dzīves piepildījumu un labsajūtas garantu. Tā dara daudz, lai otrs jūtas pēc iespējas labāk.

Mīlestība nežēlo savu brīvo laiku, atpūtu vai miegu, lai būtu uzticams dzīvesdraugs, vecāks, kaimiņš utt.

Mīlestība atsaka saviem egoistiskajiem instinktiem un dara visu iespējamo, lai attiecībās veicinātu vienotību, saprašanos un aktīvu mīlestību.

Mīlestība novērtē un ciena otru arī tad, kad otrs to nav pelnījis.

Mīlestība nepieņem lēmumus un nedara neko tādu, kas negatīvi ietekmētu attiecības, otru sāpinot, vai mazinot abu starpā uzticību.

Mīlestība atsakās koncentrēties uz sevi, bet meklē iespēju kalpot, atbalstīt un iedvesmot, pat tad, kad esi noguris.

Mīlestība atzīst sev, otram un Dievam, ka patiesi mīlēt ir iespējams tikai ar Dieva spēku, žēlastību un Viņa palīdzību.