Jau 25 gadus draudze “Prieka Vēsts” sludina evaņģēlija vēsti un izplata Dieva gaismu visā Latvijā. Šodien draudze ir liela un draudzīga ģimene, kur cilvēkus ar atšķirīgu pagātni, reliģisko pieredzi un dažādu personības spēku, vieno Kristus mīlestība, kopīga nākotne un vēlme dzīvot patiesa kristieša cienīgu dzīvi.

Runa nekad nav bijusi par cilvēku masām un lieliem pasākumiem. Runa nekad nav bijusi par vienkāršu jautrību un labām mirkļa sajūtām, un spilgtām atmiņām. Visa pamatā vienmēr ir bijusi un ir Dieva mīlestība uz cilvēku – cilvēku, kurš personīgi pazīst Dieva klātbūtni, mācās saprast Viņa Vārdu, seko Jēzus piemēram savā ikdienā, cilvēku, kurš izvēlas uzticēt visu savu dzīvi un nākotni savam Glābējam, lai pats mirdzētu debešķīgā spožumā, lai mīlētu citus cilvēkus, kalpotu, pielūgtu, kļūstot par stipru personību, par svētību savai ģimenei, savai tautai. “Prieka Vēsts” ir draudze par cilvēkiem. Draudze, kas spīd!

Pateicības svētku dievkalpojuma ieraksts