gimenes_bilde

Būtībā neviens tālredzīgi domājošs cilvēks, kurš kaut mazliet papēta šo jautājumu no medicīniskā, psiholoģiskā vai bērnu tiesību skatu punkta, iepazīstoties ar pēdējā laikā veiktajiem pētījumiem un aptauju rezultātiem, nevarētu palikt vienaldzīgs. Vēl jo vairāk mēs, kristieši, nevaram izlikties, ka viss ir kārtībā un domāt – cerams, ka mani tas neskars. Jā, Kungs Jēzus un apustuļi jau precīzi aprakstīja šī laikmeta tendences, taču, tas nenozīmē, ka mēs drīkstam būt vienaldzīgi par savas tautas un šo cilvēku likteni. Jēzus nomira pie krusta par visiem saistītajiem, nelaimīgajiem un pieviltajiem. Viņš ir atbilde katram, kuram nepieciešama grēku piedošana un garīga un fiziska brīvība. Tāpēc, lai cik arī agresīvi mūs neizsmietu par to, ka cienām savas vērtības, mūsu uzdevums ir  – lūgt un stāstīt cilvēkiem par to. Un nevienam nav tiesības šo brīvību mums atņemt!

Taču attiecībā par „praidu”, arī mēs sākumā gribējām kaut kā publiski paust savu attieksmi. Rīkot aktivitātes – būt savas pilsētas ielās un sērot par notiekošo, veicot klusējošu akciju, lai paustu, ka mums tiešām ir žēl šos cilvēkus, ka mīlam viņus, bet arī nevēlamies, lai viņi aizvien vairāk šo dzīves veidu agresīvi uzspiež mūsu bērniem un tautai. Tomēr mēs saprotam, ka ir organizācijas, kuras tieši to vēlas – pēc iespējas vairāk uzmanības, vēlams agresiju, vienalga kādu, lai tikai pievērstu sev uzmanību –  provocējot konfliktsituācijas, lai pēc tam varētu rādīt fotogrāfijas un kliegt pa visu pasauli par “tumsonīgajiem” kristiešiem un “lielo neiecietību”, ar kādu viņi sastopas. Tādēļ mēs aicinām: nedosim šādu iespēju cilvēkiem, kuri to vēlas.

Lūdzam nedoties uz „praidu” un noteikti nevest tur savus bērnus, bet palikt mājās vai vislabāk – doties prom no pilsētas. Lūdzu, neiesim šajā cīņā miesīgi, bet būsim aktīvi garīgi – lūgšanā. Paliksim šo dienu Dieva priekšā, pateiksimies par Viņa žēlastību, mīlestību uz visiem cilvēkiem un Viņa Vārda glābjošo spēku. Pateiksimies, ka Dieva Gars un Kristus asinis sargā mūsu tautas bērnus un jauniešus no tā gara ietekmes, kas tik nežēlīgi izkropļo cilvēku dvēseles un dzīves.

Un, lai gan Vārds saka, ka tie, kas apzināti noraida Kunga Jēzus dāvāto glābšanas iespēju, grims aizvien dziļāk dažādos grēkos, ar savu ticību un mīlestības spēku mēs varam pamatīgi sarežģīt šīs garīgās tumsas darbību. Jo tikai Draudzei Kristū ir dota vara un spēks stāvēt pretim elles vārtiem (Mt.16:18). Lielāka spēka uz zemes nav.

Mēs esam par brīviem un laimīgiem cilvēkiem, stiprām, dabīgām ģimenēm un veselīgā vidē augošiem bērniem. Par svētītu un ilgtspējīgu Latviju un Eiropu!

Draudzes “Prieka Vēsts” vārdā,
Vilnis un Līga Gleškes