Vaisi_1

Dzīve Dieva brīnumos

Edvards un Debija Vaisi ir mūsu draudzes īpaši draugi. Katra viņu vizīte pie mums tiek sagaidīta ar lielu prieku un patīkamu satraukumu, jo viņu dzīve un kalpošana ir bagāta ar Dieva brīnumiem un fantastiskām liecībām. Lai arī Debijai tika prognozēta neauglība, viņi ir izaudzinājuši 12 bērnus. Trīs viņu bērni ir atmodināti no mirušiem. Viņi uzcēla Dievnamu, bet tas neilgi pirms atvēršanas nodega, tad viņi uzcēla jaunu daudz ātrākā laikā, bez parādiem un lielāku. Neatlaidība, drosme, sirsnīga mīlestība un stipra pieķeršanās Dievam, tās ir īpašības, kas viņus raksturo visspilgtāk.

Kā jūs ar Debiju iepazināties?

Edvards: Mēs satikāmies, kad mācītājs palūdza man aizbraukt pēc aukles, kas kalpotu Bībeles studiju laikā. Es paklausīju, aizbraucu, tur satiku Debiju viņas koledžas kopmītnē un aizvedu viņu uz Bībeles studijām.

Kā jūs sapratāt, ka esat viens priekš otra?

Mēs katrs par to iepriekš bijām lūguši, bet lēmumu pieņēmām ātri ­- vienā vakarā, jo abi izjutām, ka mūsu dzīvēm turpmāk jāvirzās kopā.

Kā jūs nolēmāt kalpot Dievam?

Viena lieta, par ko mēs tiešām bijām pārliecināti, bija tā, ka mēs noteikti kalposim Dievam. Mēs abi mīlējām Dievu ar visu sirdi un dzīvi. Un mēs nolēmām to darīt kopā, vienalga, cik tas mums maksātu.

Kā jūs sapratāt, ka jums jākļūst par mācītāju?

Mēs esam kalpošanā kopš laulības sākuma. Pirms tam mēs bijām jauniešu kalpošanā un jebkurā veidā kur tas mūsu mācītājam bija nepieciešams. To, ka tiekam aicināti par mācītājiem mēs sapratām tad, kad mūsu mācītājs Marks Šeifers mums pravietoja un iecēla mani šajā kalpošanā.

Debija, vai ir viegli būt mācītāja sievai?

Debija: Man ir viegli būt mācītāja sievai, jo šo aicinājumu es sajutu jau tad, kad biju jauna meitene un vēroju sava mācītāja sievu. Vienmēr ir vieglāk pakļauties Dievam un darīt Viņa gribu, nekā ko citu.

Kā jūs nolēmāt, ka jums būs tik kupla ģimene?

Debija: Es vienmēr esmu vēlējusies daudz bērnus. Es mīlu viņus. Es personīgi sajutu, ka Dievs mani aicina nodoties šajā sfērā. Tas ir bijis aizraujošs laiks. Esmu piedzīvojusi tik daudzus prieka un brīnumus. Esmu pārliecinājusies, ka Dievs ir uzticams, kurš apmierina vajadzības, dziedina un dod svaidījumu jebkuros apstākļos.

2015_eds_vaiss

Kā tu organizē savu dienu, lai varētu veiksmīgi tikt ar visu galā?

Debija: Es sāku dienu ar lūgšanu Svētajā Garā, studēju Bībeli un gaidu uz Dievu. Tad es nododu savu dienu Viņam, lai notiktu Viņa prāts. Ikviens mūsu ģimenē zina svarīgākās lietas, kurām jābūt izdarītām katru dienu. Mājas darbu pienākumi mainās ik nedēļu, tā, ka bērni katrs tiek gan pie veļas mazgāšanas, gan virtuves tīrīšanas, gan dzīvojamo istabu izsūknēšanas u.c. Bez visa tā viņi katrs ir atbildīgs par savas personīgās istabas tīrību, veļas mazgāšanu un gludināšanu.

Pastāstiet par savas baznīcas pirmsākumiem.

Edvards: Mums ir divas baznīcas. Pirmās baznīcas celtniecība aizsākās 1985. gadā, bet otrā tika nodibināta pirms četriem gadiem. Pamatu veidoja mūsu vīzija par to, kādai jābūt pasaulei. Protams, mēs gribējām, lai mūs sadzird arī kaimiņi un draugi. Mēs vēlējāmies pastāstīt cik liels ir Dieva spēks, ka viņam priekš mums katra ir plāns. Ka Viņš ir cerības un nākotnes, nevis iznīcības Dievs. Šo vēsti mēs cenšamies izplatīt visā pasaulē. Jau pirmajā mūsu darbības gadā mēs devāmies uz misiju Indijā, kur joprojām strādājam (Indijas austrumu daļā). Šogad vairāk nekā 40 000 cilvēku tur atgriezās pie Jēzus un šobrīd darbojas 160 dievnami. Pirmo baznīcu uzbūvējām par saviem līdzekļiem, tobrīd draudzē nebija tik daudz cilvēku. Pēc aptuveni trīs gadu ilgas celtniecības ēka tika pabeigta, taču tieši pirms jaunā dievnama atklāšanas, kad jau pulcējāmies lūgšanām, tas nodega. Pēkšņi mums vairs nebija baznīcas, taču mēs to uzbūvējām no jauna. Dievs to izdarīja vēlreiz! Tas mums deva stipru ticību, ka nekas nav neiespējams. To mēs atceramies, dodoties misijās uz citām valstīm. Viņš dara brīnumus katru dienu!

Vai mūsu baznīca ir līdzīga jūsu baznīcai?

Manuprāt, tās ir ļoti līdzīgas. Abās cilvēki tic Dievam, uzticas Bībelei. Viņiem ir stipra ticība un viņi mīl cilvēkus. Mūsu visus vieno kungs Jēzus. Protams, ir atšķirības, bet nelielas. Jūsu baznīcā ir tiešām spēcīgas lūgšanas un slavēšana. Katra baznīca ir unikāla, jo katrs no mums ir īpašs, taču pie jums cilvēki ir īpaši priecīgi – tas ir brīnišķīgi! D: Mūsu sieviešu kalpošana ir ļoti līdzīga. Es apbrīnoju to, ko jūs paveicat kā draudze, gan arī mācītājas Līgas darbu. Es vienmēr esmu sajūsmināta par mūsu kopā pavadīto laiku.

Debija: Mūsu sieviešu kalpošana ir ļoti līdzīga. Es apbrīnoju to, ko jūs paveicat kā draudze, gan arī mācītājas Līgas darbu. Es vienmēr esmu sajūsmināta par mūsu kopā pavadīto laiku.

Kā izveidojās jūsu attiecības ar mūsu draudzi?

Edvards: Sākotnēji darbojāmies Baltkrievijā, kur draudzes mācītājs, kas pazina Vilni, jau saskatīja mūsu līdzību. Dievs mums bija devis īpašu uzdevumu. Mūsu baltkrievu draugi mūs saveda kopā, jo viņiem bija pārliecība, ka mums noteikti jāsatiekas un kopā jādarbojas. No sākuma es biju izbrīnījies un nesapratu, kas ir šis cilvēks? Atbilde. Šī vīra vārds esot Vilnis Gleške, ar kuru man noteikti jāiepazīstas.

Tad nu ar savu dēlu atbraucu uz Latviju, neko nezinot par šo valsti un mums bija sveša jūsu valoda. Turklāt, mēs ieradāmies dienu agrāk nekā bija plānots, taču negribējām nezināmo mācītāju lieki traucēt, tāpēc palikām viesnīcā. Taču Vilnis uzzinājis, ka esam klāt, meklēja mūs, lai satiktos un pa telefonu jautāja, kur esam apmetušies. Es toreiz izgāju ārā un izlasīju uz ēkas uzrakstu – “viesnīca”! Atbildēju, ka esam apmetušies “viesnīcā”. Pārpratums drīzi vien noskaidrojās un Dievs apbrīnojami ātri “noorganizēja” mūsu tikšanos. Tas arī bija brīnums, jo viens otru pirms tam nebijām redzējuši!

Latviju savās lūgšanās mēs pieminam katru dienu. Mēs jūtam, kā Dievs šeit uzrunā arvien vairāk mācītāju. Mēs lūdzam par visiem ­ Liepājā, Rojā, Cēsīs, Rēzeknē un Tukumā. Ir brīnišķīgi vērot, ko Dievs šeit paveicis. Par Vilni Dievs man ir teicis: „Šis vīrs ir īpašs, viņš atvedīs Latviju pie Manis!”

Atceros pirmo reizi, kad viesojos pie jums VEF kultūras pilī. Jau šķērsojot mājas slieksni, jutu, kāds spēks ir jūsu lūgšanās un priekā, jo pat māja rībēja un trīcēja. Es vienā mirklī sajutos kā mājās. Šodien jūs esat kļuvuši vēl brīvāki, vēl priecīgāki, vēl atvērtāki. Jūs esat sākušu sapņot, jums ir sava nākotnes vīzija.

Arī jūsu dievnams ir brīnums, kas atspoguļo to, kas esat jūs paši. Tas ir latvisks un krāšņs! Ja godīgi, tad nekur pasaulē neesmu redzējis ko līdzīgu. Par to es stāstu cilvēkiem visā pasaulē, jo tas tiešām ir Dieva brīnums.

Ar Vilni kopā esmu sludinājis arī citās valstīs! Dievs jau ir sācis viņu izmantot kā instrumentu savās rokās, un tas ir tikai sākums. Dievam ir īpašs plāns, viņš vēlas, lai Vilnis tiktu sadzirdēts!

Kāds ir jūsu redzējums attiecībā uz draudzi „Prieka Vēsts”?

Es zinu, ka šīs baznīcas cilvēki dosies sludināt tālāk pasaulē, bet pasaule arī nāks pie viņiem. 18. dzimšanas diena noteikti ir īpašs gads, sasniegts zināms briedums, taču tas ir tikai sākums. Dievs atmaksā vienmēr. Jums atmaksa vēl tikai nāks. Jūs gaida lieli pārsteigumi. Piepildīsies jūsu sapņi. Atvērsies durvis, jūs būsiet Dieva svētīti.

Latvija atrodas krustcelēs. Dievs zina, ko vēlas, bet mums ir jāizvēlas – vai sekosim viņam? Es ticu, ka viss notiks pēc viņa prāta!

Kas ir lielākie brīnumi jūsu dzīvē?

Mēs esam ļoti sajūsmināti par visu! Mums ir 12 bērni, katru no viņiem var dēvēt par brīnumu. Manai sievai tika prognozēts, ka viņa nevarēs dzemdēt, tāpēc katra mūsu bērna nākšana pasaulē bija īsts brīnums mums un arī mediķiem.

Trīs no maniem bērniem Dievs ir atmodinājis no mirušajiem. Esmu patiešām bijis liecinieks, kā Dievs atver acis aklajiem, padara dzirdīgus kurlos, ārstē ar vēzi slimos un pieceļ cilvēkus no ratiņkrēsliem. Bībelē ir teikts – „sauc mani un es atbildēšu”! Ja cilvēks meklē, viņš tiešām atrod! Kas klauvē, tam tiks atvērts! Taču es nezinu, kas ir lielāks brīnums – vērot, kā Dievs dara brīnumus manā dzīvē, vai, kā simtiem cilvēku atgriežas pie Jēzus.

Atcerieties vienkāršu patiesību – klauvējiet un jums tiks atvērts! Neļaujiet mantai un pat ģimenei, nostāties starp jums un Jēzu. Jums katram ir īpašs uzdevums, īpaša vieta. Ir laiks celties, lai jūsu prieks top pilnīgs, lai jūsu dzīve ir pilnīga – jums tiks dots liels spēks!