Rakstu vietas:

Galatiešiem 5:22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.

Jāņa 15:11 To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.

Filipiešiem 4:4 Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!


Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus:
10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai
20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lūgšana