Rakstu vietas:

Ebrejiem 10:36 Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu.

Atklāsmes 2:3 Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.

Atklāsmes 3:10 Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes.


Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus:
10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai
20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lūgšana