„Grams mātes ir vērtīgāks kā kilograms priesteru”

Būt par māti ir debesu aicinājums, misija, kas piešķirta vienīgi sievietēm. Viljams Ross dzejā ‘Kas Valda Pār Pasauli’ rakstījis, ka rokas, kas šūpo šūpuli, ir rokas, kas valda pār pasauli. Tas lieliski ilustrē to, kāda ietekme ir mātei sava bērna audzināšanā, ilgtermiņā ietekmējot visu sabiedrību. Māte, kura māca un audzina savu bērnu, dara pasauli par labāku vietu. Patiesībā, sievietēm ir dota iespēja un privilēģija – būt Dieva sadarbības partnerēm – dodot dzīvību cilvēkiem.

Jūdu sakāmvārds apgalvo: “Māte saprot to, ko bērns nepasaka.” Tā ir patiesība. Starp māti un bērnu pastāv īpaša saikne. Viņa dzird sava bērna teikto arī klusuma brīžos. Mātēm Dievs ir devis īpašu intuīcijas dāvanu, kas viņām palīdz nojaust to, kas bērnam nāks par labu, kas viņam padodas, kur gūs panākumus nākotnē un kādas spējas jāattīsta dzīvē, atbilstoši Dieva aicinājumam.

T.D. Džeika grāmata ‘Māte panāca pārmaiņas’ runā par vairākām mātes lomām, ar kurām viņa veido sava bērna dzīvi:

Mātes ir dzīves skolas mūžīgās skolotājas. Sievietes, īpaši mātes, ir izglītotājas ar lielāko ietekmi. Kā dārgu mantojumu viņas bērniem nodod dzīves gudrību ar mūžības vērtību. Mātes veido mūsu pasauli jau no šūpuļa – auklējot, barojot un mācot, lai mēs augam un atnesam dzīvi mainošas pārmaiņas.

Katram cilvēkam ir māte. Varētu ilgi runāt par visiem viņas atribūtiem, bet galu galā runa jau ir tikai par vienu – mātes sirdi. Tajā ir tik daudz maiguma, stingrības un līdzjūtības!

Kad esam bēdīgi, vientuļi vai nobijušies, vai ir kaut kas mierinošāks par mātes rokām, kad tās mūs apņem?

Mātes māca ticēt Dievam. Nekas sievietē nav tik pievilcīgs kā dievbijība. Māte ir viena no pirmajām, kura parāda un liecina par Dieva suverenitāti mūsu dzīvē. Mātes māca Dieva Vārda vērtību ar savu dzīvi – lūgšanu un paļaušanos uz Dieva spēku un gudrību. Pazīt Dievu, godāt un pielūgt Viņu ir izcilākā rīcība, ko cilvēks var veikt.

Mātes māca, lai esam pārliecināti par saviem spēkiem. Veids, kā vecāki var audzināt savos bērnos pārliecību ir – attīstot veselīgu un drosmīgu domāšanu. Veselīga pārliecība un pašvērtība rezultējas tajā, ka bērns var sasniegt vairāk un priecāties par to, ko viņš dara. Mātes dzīve un viņas mācība dod ticību, ka tam, ko mēs varam izdarīt, nav robežu.

Mātes iemāca vārdu spēku. Vārdiem, kurus māte izsaka ir liels spēks. Viņas vārdi var bērnu uzcelt vai sagraut. Runājot ar saviem bērniem, māte tos veido kā skulptors vai akmeņkalis. Viņa var tos pamācīt ar maigu stingrību, veidojot bērna sirdi kā trauslu mālu, vai arī lietot vārdus kā smagu āmuru, kaltu vai asu nazi, aizbildinoties ar savām problēmām un laika trūkumu, lai būtu pacietīga un maiga sarunā.

Kā izskatās tavs bērns pēc jūsu sarunas? Kā skaists māla trauks, kurš atrodas tavas mīlestības un rūpju pilno vārdu ietekmes procesā, vai kā asi apcirsts akmens, kura sirds, aso vārdu dēļ, paliek aizvien cietāka un nejūtīgāka?

Būsim uzmanīgi ar to, ko sakām. Atceries, nāve un dzīvība, svētība un lāsts ir mēles varā. Ar savas mutes vārdiem mēs veidojam sava bērna nākotni. Ar tiem mēs varam iededzināt drosmi un sapņus, vai arī – tos pilnībā nonāvēt.

Mātes māca lūgt. Lūgt māca ar savu piemēru. Bērns to izdzīvo un pārņem kā mantojumu. Sieviete, kura runā ar Dievu un dzird Viņa balsi, ir spēcīgāka un skaistāka pār visām pārējām. “Grams mātes ir vērtīgāks kā kilograms priesteru”, saka sens spāņu sakāmvārds. Mātes lūgšanas ir nenovērtējama dāvana, dārgums un spēks. Ja tev ir māte, kura par tevi lūdz, tad tu esi patiesi svētīts.

Mātes māca izdzīvot aicinājumu. Raksti konstanti atgādina, ka mēs pļausim to, ko esam sējuši. Daudzi no mums ir saņēmuši savas mātes sēju – spēcīgu patiesību, dziļu gudrību, prieku un mieru. Tā raža esam mēs un mūsu bērni, kuri tagad nesam augļus. Mātes vienmēr ir nesušas pārmaiņas, un viņām ir bijusi nepārvērtējama loma tautas un sabiedrības dzīvē.

Mīļi sveicieni visām māmiņām Mātes dienā!