Noklausies Dāvida un mācītāja Viļņa Gleškes sarunu par Izraēlu, jūdaismu un mesiānismu.

Kāda ir Izraēla loma? Kādai būtu jābūt kristieša attieksmei pret Izraēlu un tā kultūru? Kāda ir jūdaisma loma glābšanas procesā? Kas ir mesiānisko draudžu kustība? Vai kristietim jātur sabats? Vai Jēzus patiesais vārds ir Ješua? Kā attiekties pret ticībā vājākiem?