Lai saprastu, cik svarīgi ir pastāstīt Evaņģēliju cilvēkiem mums līdzās, jāatceras, cik augstas ir likmes, ja to nedarām. Jo tikai Evaņģēlijā ir “Dieva glābjošais spēks” (Rom 1:16) izraut cilvēku no mūžīgās pazušanas. Nav brīnums, ka Pāvils izslēdza no draudzes tos, kuri šo vēsti sagrozīja. Katram ticīgajam ir jāsludina citiem cilvēkiem šī vēsts, kas dod mūžīgo dzīvību. To efektīvi varēsim darīt, ja ievērosim četrus principus:

Pareiza motivācija

Ja tu sludini Evaņģēliju, lieloties ar savām runas prasmēm, zināšanām vai pieredzi, bet cits to darīs līdzīgi kā izpildot mēneša plānu – tad tāda liecināšana nebūs efektīva. Sludinot Evaņģēliju mūsu motivācijai ir jābūt – tīrai mīlestībai uz Dievu un cilvēkiem.

Apustulis Pāvils sludināja skaidri, atvērti un godīgi pat brīžos, kad tas viņam draudēja ar lielām vajāšanām. Viņš necentās nevienu iespaidot, bet ļāva, lai vēsts pati par sevi uzrunā un viņa patiesumu to darot, lai vērtē klausītāja sirdsapziņa.

Šīs pasaules dēmonisko tumsu nevar uzvarēt cilvēciska gudrība, spoža runas māksla vai savtīgi motīvi – tikai Kristus Evaņģēlija spēks. Tāpēc Pāvils uzsver, ka mēs nesludinām sevi, bet Kungu Jēzu Kristu. Sludinot viņš nepievērsa uzmanību sev kā “super-apustulim”, bet paaugstināja Jēzu. Vienmēr jāatceras, ka sludinot Evaņģēliju uzsvars jāliek uz vēsti, nevis – sevi.

Skaidrs saturs

Kas man ir jādara, lai es tiktu glābts? Var dzirdēt daudzas idejas – “tici Dievam”, “tici desmit baušļiem”, vai vienkārši, “tici, ka Jēzus tevi mīl”. Kas ir glābjošais Evaņģēlijs? Par to lasi rakstā “Kas ir Evaņģēlijs?”

Pastāv risks pateikt par maz, tāpat kā pateikt pārāk daudz. Cilvēks var uzzināt, ka Dievs viņu mīl, bet ar to nav pietiekami, lai tiktu glābts. Tas arī nevar būt laiks, kad dalāmies visās savās kristīgajās zināšanās.

Cik daudzas Rakstu vietas lietoja Jēzus, uzrunājot sievieti pie akas? (Jņ. 4) Kā Pāvils runāja, kalpojot cietuma sargam? (Ap.d. 16). Tiem, kuri vēl nepazīst Jēzu, no Bībeles ir jāuzzina tikai tik daudz, lai viņi saprastu kā tikt glābtiem, ja nav nepieciešami vēl kādi skaidrojumi. Tādam cilvēkam vēl nav jāzina taisnošanas definīcijas un pēdējo laiku zīmes. Dievs ir parūpējies, lai Evaņģēlijs būtu viegls, vienkāršs un ikvienam saprotams. Tā, lai pat bērns to varētu saprast. Nesarežģīsim to!

Saprotami nosacījumi

Nevajag cilvēkiem radīt sajūtu, ka, lai saņemtu glābšanu, vajag izpildīt kādus konkrētus rituālus – pacelt rokas, iznākt priekšā, nākt uz draudzi vai lūgt “īpašu” lūgšanu. Viņiem ir jāapzinās, ka tikai uzticēšanās Kristum dod glābšanu, un savu ticību lūgšanā, apliecinot Jēzu par savu Kungu, viņi var izteikt jebkurā vietā.

Skaidrs uzaicinājums

Neatkarīgi no tā, vai tu kādu uzrunā personīgi vai sludini cilvēku grupai, glābšanu viņi piedzīvos ticot Vārdam. Cilvēkam ir jāuzticas Evaņģēlijam, jāuzticas Kristus paveiktajam darbam pie krusta, un lūgšana ir praktiska šīs ticības izpausme. Pārliecinies, ka tavs sarunas biedrs tic tam, ko Jēzus izdarīja pie krusta. Tam, ka Jēzus ir Dieva Dēls, kurš nomira par mūsu grēkiem un trešajā dienā augšāmcēlās. Ja atbilde ir apstiprinoša, aicini viņu lūgšanā apliecināt savas sirds ticību:

Tēvs, es atzīstu, ka tikai tu vari mani izglābt. Es pieņemu Jēzus Kristus upuri par maniem grēkiem un lūdzu, lai tu, Kungs Jēzu, es mans Kungs un Glābējs. Es ticu, ka Jēzus ir augšāmcēlies no nāves un no šī brīža dzīvo manī. Es esmu glābts! Un Jēzus ir mans Kungs, Jēzus Vārdā!

Lasi “Kas ir Evaņģēlijs?” un “Desmit sekunžu liecība”, lai uzzinātu vairāk.