Baiļu mērķis ir ne tikai piespiest mums darīt to, ko mēs negribētu darīt, bet tās grib arī mūs paralizēt, lai mēs nedarītu to, kas mums ir jādara. Tās grib, lai mēs esam kūtri, klusiņi un paslēpušies. Bailēm līdzi nāk arī lietu atlikšana. Atlikšana ir baiļu māsiņa. Ja tu regulāri kaut ko atliec, sakne tam ir bailes. Vēl bailēm tipiskas pazīmes ir salīdzināšana un lepnība. Dievs nav paredzējis, ka mēs dzīvojam bailēs. Kā mēs varam uzvarēt bailes? Bailes mēs uzvaram, ja uzzinām Dieva gribu un vēlamies Viņam paklausīt.

Velns caur bailēm mūs var kontrolēt un turēt verdzībā, lai mēs nespētu izdarīt to, kas mums ir jādara. Bet labā ziņa, ka Jēzus Kristus mūs no tā ir darījis brīvus! Jēzus Kristus ir atsvabinājis visus, kas nāves baiļu dēļ tika turēti verdzībā.

Baiļu mērķis ir ne tikai piespiest mums darīt to, ko mēs negribētu darīt, bet tās grib arī mūs paralizēt, lai mēs nedarītu to, kas mums ir jādara. Tās grib, lai mēs esam kūtri, klusiņi un paslēpušies. Bailēm līdzi nāk arī lietu atlikšana. Atlikšana ir baiļu māsiņa. Ja tu regulāri kaut ko atliec, sakne tam ir bailes. Vēl bailēm tipiskas pazīmes ir salīdzināšana un lepnība. Dievs nav paredzējis, ka mēs dzīvojam bailēs. Kā mēs varam uzvarēt bailes? Bailes mēs uzvaram, ja uzzinām Dieva gribu un vēlamies Viņam paklausīt.