2016_konf_nepr

Tikko nosvinējuši Kristus Augšāmcelšanās svētkus, piedzīvojām vēl kādu īpašu notikumu, kas šoreiz bija sarūpēts tiem cilvēkiem, kuri neatrodas laulībā. Laikam jau pirmo reizi Latvijā, 2.aprīlī draudze “Prieka Vēsts” organizēja konferenci tiem, kuri neatrodas laulībā. Galvenie viessludinātāji bija Guy un Ilke Peh no ASV.

Diena bija skaista un izdevusies visās tās nozīmēs – spīdēja saule, tika runāts spēcīgs un iedvesmojošs Vārds, kā arī pauzēs baudīts ēdiens un sadraudzība – spēles, liecības, sirsnīgas sarunas… Ko gan vairāk varētu vēlēties?

Tāpēc jautājām arī konferences apmeklētājiem, kā pasākums patika un, vai tika saņemts tas, kas tika sirdī gaidīts.

Dāvis: “Pieļauju, ka daudzi konferences laikā mainīja savu priekšstatu par neprecēto stāvokli un ieraudzīja, ka būt neprecētam ir lielisks laiks, kad var ieguldīties attiecībās ar Dievu, kalpošanā, savā personīgajā attīstībā, esot patiesi laimīgs.”

Inese: “Dzirdēju vairāku cilvēku atsauksmes, ka šis pasākums bijis ļoti par svētību. Īpaši par divām atklāsmēm: Nemeklē sev īsto cilvēku, bet pats kļūsti par īsto cilvēku! Un, izbaudi Dieva tuvuma dāvanu – Ēdenes dārzu savā dzīvē.”

Ilga priecājas, ka mācās Bībeles skolā, jo Guy īpaši uzsvēra, ka nākamajam dzīvesdraugam savu sievu vajadzētu atrast studējot Dieva Vārdu – kur gan vēl precīzāk. 🙂

Elīnu iedvesmoja Guy personīgais stāsts par to, kā viņš satika savu dzīvesdraugu, nebūdams vairs jaunietis. Ļoti esot uzrunājis otrajā seminārā mācītais par dāvanām, kādas Dievs deva Ādamam – tātad arī mums. Tas palīdzēja atkal ieraudzīt to, cik patiesībā esam apdāvināti ar dažādām spējām un svētībām.

Cilvēki izteica prieku par to, ka konferenci apmeklēja cilvēki arī no citām Latvijas draudzēm, un, ka pasākuma gaisotne ir bijusi ļoti atvērta un pozitīva.

Ko par konferenci saka meitenes no Rojas un Cēsīm?

Marika G: “Noteikti bija vērts atbraukt! Man ļoti patika. Saņēmu visu, ko gaidīju – atbildes un atklāsmes, kas ir ļoti svarīgas, gan šodienai, gan nākotnei. Paldies par pasākumu! Tādas konferences vajadzētu rīkot ik pa laikam, jo daudziem tā bija un daudziem būtu bijusi par lielu svētību!”

Lāsma: “Manuprāt, ļoti vērtīga konference, īpaši mūsdienās, kad visa pasaule atrodas nemitīgos meklējumos. Konference ļāva paskatīties uz neprecētā statusu, kā uz iespēju pilnveidoties un izmantot dzīves dotās iespējas.”

Inesi, par pārsteigumu, visvairāk svētīja rakstu vieta, kas bija kartitē, kuru katram apmeklētājam dalīja pie ieejas durvīm. Viņai esot trāpījies tik spēcīgs un dzīvs apsolījums, gluži kā nākamais, praktiskais solis – īstajā brīdī un laikā! 🙂

Paldies Dievam par Viņa rūpēm par mums; mūsu mācītājiem par to, ka viņi atsaucās Dieva aicinājumam ar konferenci īpaši svētīt tos, kuri neatrodas laulībā; kā arī katram, kurš, ar savām slāpēm pēc Vārda un atvērto sirdi, palīdzēja šo dienu padarīt tik jauku un svētītu, kāda tā arī bija.

Vineta Mozumača
Pasākuma koordinatore

P.S. Semināra ierakstus DVD un CD var iegādāties draudzes grāmatu veikalā.