Ko tev nozīmē iespēja slavēt Dievu pilsētas centrā?

Dāvids: Mani vienmēr aizrauj iespējas publiski pagodināt un slavēt Dievu arī ārpus draudzes “sienām”. Viņš ir cienīgs visas slavas, goda. Un tā ir mūsu iespēja – savā pilsētā pasludināt Dieva Vārdu un daudzināt Viņa darbus.

Māris: Pirmkārt, tā ir mana iespēja – vēlreiz apliecināt to, kurā “ierakumu pusē” es pats atrodos, un ar lepnumu pārstāvēt dzīvo Dieva draudzi savā pilsētā. Kā arī redzēt, ka  to, kuri patiesi deg par Kristu un mīl Viņu no visas sirds, nav mazums.

20120818 KRISTIEŠU DRAUDZE PRIEKA VĒSTS '' DĀVANA RĪGAI '' PASĀKUMS ZIEDOŅDĀRZĀ PILSĒTAS SVĒTKOS

Kāpēc tas ir tik svarīgi?

Dāvids: Es ticu, ka Dieva godināšana maina ne vien mūs pašus, bet ietekmē arī garīgo atmosfēru pilsētā. Mēs ticam par atmodu, kas pieņemas spēkā, tāpēc mums jābūt gataviem arī rīkoties saskaņā ar to. Lai Dieva godība nāk pār mūsu zemi!

Māris: Bībelē rakstīts, ka Dievs ceļ Savu troni savas tautas slavas dziesmās. Tāpēc es ticu ka tad, kad Viņa bērni kā savas tautas pārstāvji sanāk kopā, lai no sirds pagodinātu Dievu, Viņa tronis tiek celts mūsu tautā. Un tur, kur ir Dievs, ir arī – Viņa klātbūtne, Viņa darbi, žēlastība un svētība, kas mūsu pilsētai un valstij ir tik ļoti vajadzīgs.

Nepaliec malā arī tu!

Māris: Tā ir iespēja īpašā veidā būt Dieva darba biedriem tajā, ko Viņš dara šajā zemē. Ja mums ir dzīvas attiecības ar Viņu, tad esmu pārliecināts, ka mums nebūs šaubu, vai apmeklēt šo pasākumu, jo šī ir reize, kad varam ne tikai liecināt par Dievu cilvēkiem, bet arī apliecināt Dievam, ka mums ir svarīgi tas, kas Viņam ir svarīgi.

Dāvids: Tas, ka vienotībā varam to darīt Rīgas centrā, ir privilēģija un žēlastība.

Mēs zinām vēsturi, jo tā jau ir noteikta, bet nāc un esi daļa no Dieva draudzes, kas veido nākotni, kas sēj, lai pļautu un izplata Dieva valstību uz zemes.

KRISTIEŠU DRAUDZE ''PRIEKA VĒSTS'' RĪGAS SVĒTKI 2013 SVĒTKI ZIEDOŅDĀRZĀ DĀVANA RĪGAI

Elīnas stāsts

2006. gada maijā draudze “Prieka Vēsts” Ģimenes dienas ietvaros Vērmanes dārzā rīkoja koncertu “Par stipru ģimeni”! Tā bija diena, kad pirmo reizi iepazinos ar šo draudzi. Tas sākās ar grupas “Vēstniecība” interviju Latvijas Kristīgajā radio, kuru dzirdot, nolēmu aiziet uz pasākumu. Līdz tam es vēl nebiju bijusi kristīgā pasākumā, kas notiek tik publiskā vietā. Bet tā ir lieliska iespēja tiem, kas baidās vai kautrējas apmeklēt dievkalpojumus – aiziet uz šādu pasākumu, kad vēsts par Kristu tiek sludināta pilsētā.

Pirmais, ko ievēroju, ieejot Vērmanes dārzā, bija cilvēki – atvērti, smaidīgi… tāds bija mans pirmais iespaids par šo draudzi. Tāpēc ir svarīgi, lai katrs, kurš tic un mīl Kungu Jēzu, būtu šādos pasākumos, jo katra kristieša seja reprezentē draudzi un Dieva mīlestību.

No pasākuma spilgti atmiņā palika kāda deja, kas papildināja dziesmu “Dzīve kā mīnu lauks”, kur cilvēki kā striķos iekarinātas lelles, tika kāda cita regulētas… Tas likās tik dzīvi un uzrunājoši. Dziesmas, kas skanēja bija tik patiesas, īstas, un no dziedātājiem plūda tik milzīga mīlestība uz To, par kuru viņi dziedāja – uz Jēzu. Es jau personiski pazinu Jēzu, bet toreiz es ieraudzīju, ka kristietība ir kaut kas vairāk nekā es zināju līdz tam! Pēc šī pasākuma Vērmanes dārzā es nolēmu apmeklēt draudzi “Prieka Vēsts”, lai uzzinātu, kas tas bija, kas no viņiem burtiski plūda, un man patika tas, ko es redzēju.

Vermandarzs_2006

Ir tik svarīgi, lai mēs savu ticību apliecinātu arī savā pilsētā tiem, kuri nekādā citā veidā neuzzinātu par Kristus mīlestību un Viņa dotajām iespējām – augt un attīstīties garīgi. Es esmu ļoti pateicīga Dievam un draudzei par 2006.gada pasākumu, kurš bija par iemeslu tam, lai es nonāktu brīnišķīgā draudzē, kurā nu jau esmu 9 gadus un esmu ļoti priecīga par to.

Ja Jēzus ir tevi izglābis un izmainījis tavu dzīvi – tad tev noteikti vajadzētu būt šajā pasākumā, lai ar savu klātbūtni un balsi apliecinātu, ka Jēzus ir tavs Kungs!