PV_2015_097

Šogad draudzes „Prieka Vēsts” rīkotie muzikālie svētki bērniem „Mūzikas Spārni” svinēja savu 10. dzimšanas dienu. Ideja par jauno kristīgo vokālistu konkursu dzima 2002.gadā, dodot šai iecerei iedvesmojošu nosaukumu “Mūzikas spārni”. Jo, vai tad mūzika, ja tā dzimusi no Dieva mūs nepaceļ spārnos? Konkursa galvenā iecere bija veicināt bērnu muzikālo spēju attīstību, aktivizēt Latvijas draudžu bērnu radošo darbību un popularizēt kristīgās mūzikas izpildījumu latviešu valodā. Dalībnieki tika sadalīti 4 vecuma grupās, katrā no tām izvirzot labākos. Konkursa pirmā kārta notika Latvijas reģionos. Tos pārstāvēja Liepāja, Jelgava, Cēsis un Rēzekne, bet kopējais dalībnieku pārstāvēto pilsētu skaits pārsniedza 30 pilsētas.

Konkursu, kas nu jau piecus gadus ir pārtapis par festivālu, nozīmīgu padara tieši bērnu talantu attīstīšanas, drosmes atraisīšanas un oriģināldziesmu radīšanas iespēja speciāli šim pasākumam. Tāpēc, pasākumam beidzoties, bērni ir kļuvuši drosmīgāki, vecāki un svētdienas skolotāji aktīvāki un, jaunās kompozīcijas, aizgājušas ikdienas apritē.

Pēc pirmajiem 5 gadiem dzima ideja mainīt šī pasākuma formātu un konkurss kļuva par festivālu jeb slavēšanas svētkiem, tā dodot iespēju pasākumā piedalīties ne tikai dažiem bērniem no katras pilsētas, bet visiem aktīvi dziedāt un līdzdarboties šajos svētkos.

Visus šos gadus pasākums ir bijis 2 daļās ­ vispirms bērni kopā ar vecākiem, tuviniekiem, svētdienas skolotājiem un draugiem no visas sirds un visu spēku slavē Dievu, kopā ar lielo bērnu kori, dažādiem solistiem un grupām. Un tad, otrajā daļā kristīgā centra „Prieka vēsts ”abi stāvi tiek atdoti bērnu rīcībā, lai viņi piedalītos dažādās atrakcijās, stafetēs, radošajās darbnīcās un spēlēs.

Kā ik gadu, tā arī šogad tika īpaši piedomāts, lai mazajiem un lielajiem pasākuma apmeklētājiem diena būtu piepildīta ar jautriem un jaukiem mirkļiem. Lai gan, pasākums sākās tikai pēcpusdienā, bērnu čalas namu jau piepildīja jau no paša rīta. Bērni, pilni satraukuma un atbildības sajūtas, pa vienam un organizēti autobusos ieradās uz kora mēģinājumu no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām. Jāpiebilst, šogad kora dalībnieku skaits sasniedza ievērojamu skaitli ­ 200 bērni.

Patiess prieks par lielisko sadarbību ar Rīgas Mateja draudzi un tās vokālo pedagogu un diriģenti Diānu Dravnieci, kura šajā darbā ieliek īpašu sirds degsmi, mīļumu un sirsnību. Gribam uzteikt arī šīs draudzes lielisko bērnu ­ jauniešu slavētāju komandu, kas katru gadu mūs pārsteidz ar jaunām, oriģinālajām dziesmām. Kopumā, korī tika pārstāvētas draudzes no Rīgas un Rīgas rajona, Kalnciema, Jelgavas, Krustpils un Ozolniekiem, kā arī no aprūpes centra „Sapnis”, Dobeles Kristīgās pamatskolas un bērnu popstudijas „Jūras akmentiņi”.

Šoreiz pasākuma otrā daļa bija veltīta tam, lai mazie svētku dalībnieki varētu iepazīties ar plašo instrumentu klāstu un pārbagāto mūzikas pasauli, lai tā, veicinātu, attīstīt un atklāt sevī jaunus talantus un spējas. Tādēļ lielajā zālē tika iekārtotas dažādu mūzikas instrumentu darbnīcas, kas piedāvāja iespēju paturēt rokās šos instrumentus, kaut ko uzspēlēt, vai paklausīties, kā citi to dara, kā arī uzdot jautājumus. Varēja piedalīties viktorīnās, izlasot instrumentu aprakstu stendus, atbildot uz jautājumiem , saņemt balvu. Jāsaka, ka piekrišana bija ļoti liela, par ko liecināja garās rindas un lielā drūzmēšanās pie katras no darbnīcām.

Savukārt nama pamatsastāvā cita pie citas bija uzslietas dažādas atrakcijas, gaidot aktīvos un priecīgi satrauktos bērnus, kuri pēc muzikālās daļas ar lielu dedzību vēlējās izmēģināt katru no tām ­ izgatavot koka notis, veidot origami klavieres, izveidot nozīmītes, gredzenus, iziet muzikālo labirintu, izbaudīt sejas apgleznošanu, burbuļu pūšanu, padraudzēties ar klauniem, sasiet balonus utt.

PV_2015_099

Ik pa laikam bērni varēja cienāties ar sarūpētiem našķiem ­ konfektēm, popkornu turziņās, cepumiem un dzērienu. Par ko kāds puisītis no tālākas pilsētas nevarēja vien nobrīnīties, atkal un atkal mammai atkārtodams: „Es nespēju noticēt! Te viss tik jauki, interesanti un pie tam, viss pilnīgi par velti!” Kā jau skaistos svētkos, arī „Mūzikas spārni 2012” noslēdzās ar varenu salūtu, dodot par visu godu un pateicību Jēzum Kristum­ mūsu Glābējam!

Atskatoties uz pagājušajiem 10 gadiem, skaidrs, ka šis festivāls ir ieņēmis svarīgu vietu Latvijas mērogu kristīgo pasākumu vidū. Jā, šādu svētku organizēšana prasa daudz pūļu gan no organizatoriem, gan vecākiem, gan bērnu kalpošanas un svētdienas skolas skolotājiem, taču, tā ir iespēja, kuru nevar salīdzināt ne ar ko citu – ļaut bērniem izbaudīt šo kopā būšanu Jēzum par godu, atraisīt viņos drosmi uzstāties lielas auditorijas priekšā, attīstīt savas spējas un dāvanas, lai ar tām iepriecinātu cilvēkus un dotu godu savam Glābējam. Skatoties viņu patiesajā, aizrautīgajā slavēšanā, mirdzošajās actiņās un redzot to nopietnību, ar kādu viņi kalpo savam Kungam, gan uz skatuves, gan zālē, ikviena pieaugušā sirdi pārņem liels prieks: “Jā, Latvijai ir nākotne, jo tik daudz bērnu un jauniešu no visas sirds mīl Jēzu!”

Kā vienmēr draudzes „Prieka Vēsts” komanda bija savu uzdevumu augstumos. Šajā dienā viss lielais nams bija pārvērsts līdz nepazīšanai, ieskaitot zāli un platformu – ar dekorācijām, spēļu un rokdarbu stūriem, sastatnēm un uzskates materiālu statīviem, baloniem un tūkstošiem krāsaino papīra strēmelīšu un serpentīnu visās iekštelpās. Bet tikko svētki bija beigušies, kalpotāji kā bitītes čakli jau darbojās, lai to visu novāktu un nams tīrs un kārtīgs sagaidītu svētdienas rīta dievkalpojuma apmeklētājus.

Paldies visiem, visiem kristiešiem no visas Latvijas, kas piedalījās šajos svētkos. Paldies visiem vecākiem un bērniem, kuri veltīja laiku, lai apmeklētu mēģinājumus un piedalītos kopkorī. Īpašs paldies Diānai Dravniecei un Matejas draudzes slavētājiem, paldies enerģiskajiem ”Jūras akmentiņiem” un tās vadītājai Lūcijai Boitmanei. Paldies kristīgā radio direktoram Talivaldam Tālbergam par atbalstu pasākuma popularizēšanā.

Paldies mācītājiem un draudzei „Prieka Vēsts” par līdzekļiem un praktisku palīdzību organizējot, atbalstot, vadot, liekot, tīrot, vācot un mazgājot. Paldies bērniem, kuri dziedāja garajās kora rindās, draudzes mūziķiem un slavētajiem. Paldies visiem kārtībniekiem, filmētājiem, dejotājiem, atrakciju vadītājiem un, vakara vadītājiem ! Rebeka, Dāvi un Dāvid, jūs bijāt brīnišķīgi! Paldies Ketijai un viņas komandai, kura tik lieliski katru gadu noorganizē šos svētkus.

Bet vislielākais paldies Jēzum.

muzikassparni.lv