Mācītājas Līgas Gleškes iedrošinājuma, atgādinājuma un uzmundrinājuma vārdi draudzei.