Tāpēc vairākām ģimenēm, kas laulībā ir jau daudzus gadus, vaicājām par svarīgām atziņām, kas palīdzējušas veidot stipras viņu ģimenes.

Sandra un Imants Gromski (laulībā no 1990.g.)

Lai laulība būtu svētīta, ir jāstrādā. Nav jēgas nemitīgi skriet apkārt un sūdzēties: ,,Cik man slikta sieva (vai vīrs)!’’ Tas ir smags darbs­ strādāt ar sevi, mācīties piedot, lūgt piedošanu, atzīt kļūdas, atteikties no lepnuma. Šo darbu mūsu vietā neizdarīs cits!

Laulibas_noslepumi_Gromski_1

Ikdienas rutīnā jāspēj apstāties un rast prieku, kas nāk no Tēva! Priecājies! Par smaržīgu hiacintes ziedu spalgā februāra salā, par kliedzošu dzērvju kāsi rudenīgajās debesīs, par pieskārienu un glāstu grūtā brīdī, par mīļu vārdu. Par apziņu, ka tavs mīļais cilvēks ir pats labākais, kas tev dots virs šīs zemes. | Laulībā no 1990.gada.

Irēna un Aivars Gobas (laulībā no 1959.g.)

Dažreiz bērnišķība un jauka fantāzija savstarpējās attiecībās ir kā atsvaidzinošs elements ikdienas dzīvē. Stabilā laulībā ir vērojamas divas parādības­ – nepārtraukta savas personības atkailināšana un kompromisa cienīšana. Cik pirmā parādība ir vienkārši neizbēgama, tik otrā ir godprātības lieta.Aivars_Irena_Gobas

Inese un Raimonds Jaunzemi (laulībā no 1988.g.)

Ieteikumi laimīgai ģimenes dzīvei:

Ketija un Dāvids Sīļi (laulībā no 1994.g.)

Kāzu dievkalpojumā Dievs mums sūtīja ļoti nopietnu Vārdu. Svarīgākā doma: „Ja jūsu namā būs lūgšanas, tur būs miers, bet, ja nē ­- miera nebūs!”

Lūgšanā Dievs atklāj tās lietas, kuras mums katram jāmaina. Viņš arī brīdina un pamāca. Ļoti svarīgi, lai abiem būtu vēlme mainīties un paklausīt.

Evija un Pēteris Gobas (laulībā no 1991.g.)

Gadiem ejot, mūsu laulība kļūst arvien stiprāka. Pašā laulības pamatā ir mūsu Kungs un Glābējs Jēzus Kristus, kā arī mūsu lēmums Dieva priekšā būt uzticīgiem viens otram, kas ik pa laikam jāatsvaidzina.

2015_gobas_2

Lai saglabātu laimīgu laulību, mūsuprāt, svarīgi ir šādi nosacījumi un uzskati:

Ilze un Uldis Semeiki (laulībā no 1998.g.)

Dievs mums ir devis vienam otru – labāko draugu, mīļāko un tuvāko cilvēku, ar kuru dalīties priekos un pastāvēt pārbaudījumos.

2015_laulatie_13

Laulība ir kā dārzs, kas jākopj, jālolo un jāmīl, un Tā Kunga klātbūtne un svētība ir kā lietus šim dārzam. Tad tas plaukst un nes augļus. Tā ir vieta, kur dot un kur saņemt, kur sēt un kur pļaut. Tur Dievs dod mums piedzīvot radīšanas prieku un beznosacījumu mīlestību. Laulībā mēs iegūstam liecinieku savai dzīvei, tik tuvu kā mēs paši, fantastisko iespēju dzīvot un novecot kopā.

Ineta un Normunds Lemantoviči (laulībā no 1991.g.)

Ātri piedot. Mums jau ir par ko aizvainoties, jo tas otrs ir citāds nekā es. Kad jūti, ka esi dusmīgs, tūlīt izlem ­- es piedodu.

Pieņemt otru tādu, kāds viņš ir. Mēs nevaram izmainīt cilvēku, mēs varam tikai viņu pieņemt, piedot, kaut ko neieraudzīt, lieku nepateikt. Mīlēt vienam otru, pavadot laiku, kopā ceļojot.

Uzzināt, kas otram cilvēkam patīk un kas nē; tad darīt to, kas viņam patīk.

Anita un Aigars Grasmaņi (laulībā no 2001.g.)

Ir svarīgi:

Ruta un Andris Rasovi (laulībā no  1970.g.)

Esot tik ilgi kopā, jāatzīst, ka pamazām mēs kļūstam viens otram līdzīgi. Paklausot Dieva Vārdam, mums vienkārši sanāk izpatikt viens otram, un tā nemanot esam kļuvuši labi draugi.

Galvenais ­ nekad nemēģināt otru izmainīt. Ja Dievs to nedara, tad tās ir veltas pūles. Spēcīgākais ierocis ir lūgšanas, jo tad Dievs brīnumainā kārtā padara to darbu, kas vajadzīgs abiem.