Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus:
10.00 Uzvarētāja brokastis
20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lūgšana