Rakstu Vietas:

Apd 1:8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums…


Lai ik rītu un vakaru mēs saņemtu arī labās ziņas ticības stiprināšanai, katru dienu piedāvāsim stiprinošus video materiālus:
10.00 Garīgās Brokastis: Imunitātes stiprināšanai
20.00 Vakara svētbrīdis + kopīga lūgšana