Dievkalpojumu laiki:
Svētdienās 11:00
Trešdienās 18:00 Lūgšanu vakari


Dievkalpojumi internetā

Draudzes “Prieka Vēsts” dievkalpojumus katru svētdienu iespējams skatīties tiešraidē.
Dievkalpojumu, konferenču, semināru un tematisko video arhīvs pieejams draudzes TV lapā.
Klausies “Prieka Vēsts” dievkalpojumus arī Spotify un iTunes.

2018_dievkalpojuma_bilde_03

Dievkalpojuma norise

Ienākot draudzē, pie ārdurvīm sagaida cilvēks, kurš ir gatavs atbildēt uz jautājumiem, iepazīstināt ar nama telpām un palīdzēt atrast vietu zālē. Dievnams ir liels, un vietu skaits pietiekošs, tāpēc var arī brīvi, bez citu palīdzības, iet zālē un izvēlēties sēdvietu – vai nu zālē vai tribīnēs. Pamatstāvā, atrodas garderobes, labierīcības, grāmatu galds, kafejnīca, telpas bērniem, jauniešiem, utt.

Vārds dievkalpojums cēlies no grieķu vārda “liturģija” un nozīmē – “kristīgs pasākums, saistīts ar publisku kalpošanu”. Tātad dievkalpojums ir “kristīgu cilvēku publiska kalpošana savam Dievam un Dieva kalpošana saviem cilvēkiem”.

Slavēšana
Kopīgi dziedot pateicības un Dievu godinošas dziesmas, izpaužam Dievam savu mīlestību. Dziesmu vārdi tiek rādīti uz ekrāniem. Klausies “Prieka Vēsts” slavēšanas dziesmas – “Prieka Vēsts” slavēšana.

Informatīvie ziņojumi
Video par aktuālajiem draudzes notikumiem.

Brīvprātīgais ziedojums
Ziedojumi ir brīvprātīgi saskaņā ar katra cilvēka pārliecību, sapratni un gribu, kas balstās Dieva Vārda pamatprincipos. Uzzini vairāk par draudzes finansējumu.

Pielūgšana
Slavēšanas turpinājums – iespēja no sirds izteikt savu mīlestību, pateicību un apbrīnu Dievam.

Svētruna
No Dieva sirds nodota vēsts draudzei. Spēcīgs, praktisks un dzīvi mainošs Vārds, ko bieži papildina – spilgtas ilustrācijas, reāli piemēri no dzīves un patīkams humors.

Lūgšana un aizlūgšana
Lūgšanas un aizlūgšanas par konkrētām vajadzībām. Uzzini, kā saņemt draudzes aizlūgšanu.

Dievkalpojuma apraksts ir shematisks, un mācītājs, Svētā Gara vadīts, to var mainīt pēc vajadzības. Lūgšanas laikā kristieši var lūgt Dievu Svētā Gara mēlēs, kas ir sekojoša zīme Svētā Gara saņemšanai un izpaužas kā jaundzimušā gara valoda komunikācijā ar Dievu.

Svētais Vakarēdiens draudzē “Prieka Vēsts” tiek baudīts katra mēneša pirmajā svētdienā.

Svarīga informācija vecākiem un viesiem

Dievkalpojuma laikā bērniem no 3–10 gadiem notiek svētdienas skola. Pusaudžiem no 11-14 gadiem “PVP” nodarbības. Mazuļi līdz 3 gadiem ar vecākiem var uzturēties spēļu istabā, kur pieejama video translācija vecākiem.

Dievkalpojumi katru svētdienu tiek tulkoti uz krievu un angļu valodu. Austiņas iespējams saņemt pie kārtības dienesta dalībniekiem, vai uzjautājot jebkuram kalpotājam.

Kas notiek pēc dievkalpojuma?

Bībeles pamatkurss
Paredzēts tiem, kuri vēlas, ko vairāk uzzināt par ticību, draudzi un izprast Dieva Vārda pamatus. Mācības notiek 30 minūtes pēc dievkalpojuma. Vairāk par apmācībām draudzē “Prieka Vēsts”.

Kafejnīca
Pirms un pēc dievkalpojuma pamatstāvā darbojas kafejnīca, kurā var baudīt gan labu ēdienu, gan jauku sabiedrību.

Grāmatu veikals
Piedāvā kristīgu, iedrošinošu un skaidrojošu literatūru, mūzikas albumus, dievkalpojuma ierakstus, bērnu izrādes utt.

Info centrs
Info centrs sniegs informāciju par draudzi, aktivitātēm, pasākumiem, kalpošanām un citām iespējām.


* Dievkalpojumos tiek veikta video filmēšana draudzes video arhīvam un tiešraides nodrošināšanai internetā.