Jāņa 4:25-26

25 Sieva Viņam saka: “Es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad Viņš nāks, Tas mums visu izstāstīs.”
26 Jēzus viņai saka: “Es tas esmu, kas ar tevi runā!”