Prominentu vēsturnieku vidū diskusijas nav par to, vai Bībelē aprakstītais Jēzus ir eksistējis, bet gan par to, vai Viņš ir augšāmcēlies. Diskusijas arī nav par to, ka Viņš bija labs cilvēks ar neticami lielu ietekmi. Bet kas Viņā bija tik īpašs? Vai Viņš patiešām ir Dievs?

Jēzus apgalvoja, ka Viņš ir augšāmcelšanās un dzīvība, ka Viņš un Dievs ir viens. Viņš arī teica: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani.” (Jāņa 14:6). Nav iespējams būt tikai labam cilvēkam un runāt tādas lietas. Vai nu Viņš bija Tas, par ko Viņš sevi sauca, vai arī Viņš bija vispārdrošākais melis un maldinātājs pasaules vēsturē.

Varbūt tev visapkārt ir daudz cilvēku, kas tevi patiesi mīl un atbalsta, vai varbūt tu jūties vientuļš un nesaprasts. Lai cik veiksmīga vai neveiksmīga būtu tava dzīve, ir kāds, kurš mīl un mīlēs tevi vienmēr – Dievs!

Uz šīs zemes ir daudz cilvēku, kas Dieva klātbūtni un Viņa mīlestību savās dzīvēs ir piedzīvojuši tik spilgti, ka tas izmainīja pilnīgi visu. Viņš dod mieru, kuru pasaule nevar atņemt, prieku, kuru nevar noviltot, un spēku, kurš atbrīvo. Šie cilvēki arī sāk lasīt Bībeli un lūgt – regulāri. Cilvēkiem, kas Dievu nepazīst, šo pārmaiņu nav viegli saprast. Vienus tas pievelk, otrus izbrīna, trešos biedē, bet citi izvēlas noskaidrot, kas ir noticis.

Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. (Romiešiem 5:7-8)

Dieva mīlestība nav teorētiska un nav pieejama tikai dažiem “izredzētajiem”. Savu mīlestību uz tevi Dievs jau ir pierādījis reizi par visām reizēm – sūtot pasaulē Jēzu Kristu, lai Viņš ar savu krusta nāvi mūs izglābtu no grēka un nāves varas un dāvinātu mums mūžīgo dzīvību. Neviens nekad tevi nemīlēs tā kā Dievs ir mīlējis, bet vai tu atsauksies Viņa mīlestībai?

Ieaicini Jēzu savā dzīvē!

Cilvēku glābj tikai attiecības ar Jēzu. Tā ir dzīva, praktiska un darbīga ticība, kas izmaina visu dzīvi. Jēzus izdarīja visu, lai mēs varētu saņemt pestīšanu kā dāvanu. Mēs nespējam to nopelnīt… Kā pieņemt Jēzu par savu Glābēju?