← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1.Mozus grāmata 40. nodaļa

1 Un pēc šiem notikumiem Ēģiptes ķēniņa galvenais dzērienu devējs un galvenais maizes cepējs bija nogrēkojušies pret savu kungu – Ēģiptes ķēniņu.
2 Tad faraons apskaitās uz saviem divi galma vīriem, galveno dzērienu devēju un galveno maizes cepēju.
3 Un viņš novietoja tos apcietinājumā sardzes namā, cietumā, kur arī Jāzeps atradās apcietinājumā.
4 Un sardzes virsnieks tiem pielika Jāzepu, lai Jāzeps tiem kalpotu. Un tie labu laiku bija cietumā.
5 Un Ēģiptes ķēniņa galvenais dzērienu devējs un galvenais maizes cepējs, kas bija tagad apcietināti cietumā, abi sapņoja vienā naktī katrs savu sapni ar savu nozīmi.
6 Un no rīta Jāzeps nāca tos apraudzīt un ievēroja, ka tie bija īgni.
7 Un viņš prasīja abiem galma vīriem, kas ar viņu bija kopā cietumā, viņa pavēlnieka namā, sacīdams: “Kāpēc šodien jūsu sejas ir īgnas?”
8 Un tie tam atbildēja: “Mēs redzējām sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrotu.” Tad Jāzeps sacīja viņiem: “Vai Dievam nepiederas izskaidrot? Pastāstiet taču man.”
9 Tad galvenais dzērienu devējs izstāstīja savu sapni Jāzepam un sacīja viņam: “Es sapņoju, ka manā priekšā bija vīna koks.
10 Un pie vīna koka bija trīs stīgas, un te jau tās sāka zaļot, un arī ogas aizmetās, un ienācās ogu pilni ķekari.
11 Un faraona kauss bija manās rokās; es paņēmu vīnogas un izspiedu tās faraona kausā un devu kausu faraonam rokā.”
12 Un Jāzeps tam sacīja: “Šis ir tam izskaidrojums: trīs stīgas nozīmē trīs dienas.
13 Pēc trim dienām faraons pacels tavu galvu un atdos tev tavu amatu; un tu liksi faraona kausu atkal viņam rokā, gluži kā tas iepriekš bija parasts, kad tu biji viņa dzērienu devējs.
14 Bet piemini mani, kad tev labi klāsies, parādi man žēlastību un atgādini, lūdzu, mani faraonam, ka es tieku ārā no šī nama.
15 Jo zagšus es esmu atvests no ebreju zemes, un arī te es neesmu neko tādu darījis, ka viņi mani varētu ielikt šinī sprostā.”
16 Kad galvenais maizes cepējs redzēja, ka izskaidrojums bija labvēlīgs, viņš stāstīja Jāzepam: “Arī man bija savs sapnis: uz manas galvas man bija trīs maizes grozi.
17 Augšējā grozā bija visādi faraonam gatavoti cepumi, un putni tos ēda no groza virs manas galvas.”
18 Un Jāzeps atbildēja un sacīja: “Šī ir sapņa nozīme: trīs grozi nozīmē trīs dienas.
19 Pēc trim dienām faraons paņems tevi un pakārs tevi kokā, un putni knābās tavu miesu.”
20 Un trešajā dienā bija faraona dzimšanas diena, un tas rīkoja dzīres visiem saviem kalpiem un paaugstināja gan dzērienu devēju, gan maizes cepēju savu kalpu vidū.
21 Un viņš galveno dzērienu devēju no jauna iecēla amatā, un tas deva kausu faraona rokā.
22 Bet galveno maizes cepēju viņš pakāra, gluži kā Jāzeps to tiem bija paskaidrojis.
23 Bet galvenais dzērienu devējs vairs nedomāja par Jāzepu un aizmirsa viņu.