← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Pētera 5:8-14

8 Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt.
9 Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē.
10 Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus.
11 Viņam vara mūžu mūžos. Āmen!
12 Ar Silvānu, uzticamo brāli, kā man šķiet, es jums esmu rakstījis īsi, pamācīdams un apliecinādams, ka tā ir patiesa Dieva žēlastība, tanī stāviet!
13 Jūs sveicina līdzi izredzētā draudze Bābelē un mans dēls Marks.
14 Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu! Miers jums visiem, kas esat Kristū!