← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

1. Timotejam 5:1-15

1 Vecāku vīru nerāj, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus,
2 vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā.
3 Godā atraitnes – tās, kas ir īstas atraitnes.
4 Bet, ja kādai atraitnei ir bērni vai bērnubērni, tad lai tie papriekš mācās pildīt savu godbijības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem; jo tas Dievam labpatīk.
5 Bet īsta atraitne, viena pati palikusi, ir likusi savas cerības uz Dievu un pastāv lūgšanās un pielūgšanās nakti un dienu;
6 bet, kas dzīvo izlaidīgu dzīvi, tā, dzīva būdama, ir mirusi.
7 Piekodini arī to, lai viņas būtu nepeļamas.
8 Bet, ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu.
9 Atraitnēs jāieskaita tāda, kas nav jaunāka par sešdesmit gadiem, kas bijusi viena vīra sieva,
10 kam ir labu darbu slava, ja viņa ir izaudzinājusi bērnus, ja viņa ir bijusi viesmīlīga, ja viņa ir mazgājusi svētajiem kājas, ja viņa ir nākusi palīgā apspiestajiem, ja viņa ir dzinusies pēc ikviena laba darba.
11 Bet jaunākas atraitnes noraidi, jo, kad viņas pārgalvībā novēršas no Kristus, tad viņas grib precēties
12 un pelna spriedumu, ka viņas ir lauzušas pirmo uzticību;
13 turklāt viņas mācās vēl arī dīkā dzīvot, staigādamas apkārt no mājas uz māju, taču ne tikai dīkā dzīvot, bet arī iznēsāt pļāpas un jaukties citu darīšanās, runājot to, kas neklājas.
14 Tad nu es gribu, lai jaunākās apprecētos, dzemdētu bērnus, valdītu māju, nedotu pretiniekam nekādu iemeslu nievāšanai,
15 jo dažas ir jau nogriezušās neceļos sātanam pakaļ.