← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

2.Mozus grāmata 25.nodaļa

1 Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2 “Saki Israēla bērniem, lai tie pienes Man cilājamo upuri; no ikviena vīra, kura sirds to skubina, ņemiet šo upuri.
3 Un šāda lai ir tā dāvana, ko jūs no viņiem ņemat: zelts, sudrabs un varš,
4 zils un sarkans purpurs, karmezīns, smalks audums un kazu vilna,
5 un iesarkanas aunu ādas, un āpšu ādas, un akāciju koks,
6 eļļa apgaismošanai un smaržīgas zāles svaidāmai eļļai, un zāles kvēpināšanai,
7 oniksa akmeņi un ieliekami akmeņi efodam un krūšu zīmei.
8 Un tiem būs Man taisīt svētnīcu, ka Es varētu mājot viņu vidū.
9 Visu pēc tā parauga, ko Es tev rādīšu, gan telti, gan visus tās rīkus, tā jums būs taisīt.
10 Lai tie taisa šķirstu no akāciju koka; tā garums lai ir pustrešas olekts, tā platums – pusotras olekts un tā augstums – pusotras olekts.
11 Un pārvelc to ar tīru zeltu, no iekšpuses un no ārpuses to pārvelc, un visapkārt tam taisi vainagu no zelta.
12 Un izlej tam četrus gredzenus no zelta un piestiprini tos tā četros stūros, tā ka divi gredzeni ir vienā pusē un divi gredzeni ir otrā pusē.
13 Un darini divi nesamās kārtis no akāciju koka un apvelc tās ar zeltu,
14 un izbāz kārtis cauri gredzeniem, kas ir sānos pie šķirsta, ka ar tām var šķirstu nest.
15 Nesamās kārtis lai paliek šķirsta gredzenos, tās nav jāizņem no tiem.
16 Un šķirstā ieliec liecību, ko Es tev došu.
17 Un taisi arī salīdzināšanas vāku no tīra zelta – pustrešas olekts garumā un pusotras olekts platumā.
18 Un darini divus ķerubus no zelta abos salīdzināšanas vāka galos; tie lai ir kalti.
19 Un vienam ķerubam jābūt vienā galā, bet otram ķerubam otrā galā; pie vāka tev jāpiestiprina abi ķerubi tā abos galos
20 tā, ka ķerubi izpleš savus spārnus pāri vākam un ar saviem spārniem apklāj salīdzināšanas vāku, un viņu sejas lai ir vērstas viena pret otru un tās lūkojas uz salīdzināšanas vāku.
21 Salīdzināšanas vāku uzliec šķirstam, kad tu būsi ielicis liecību šķirstā, ko Es tev došu.
22 Un šeit Es ar tevi sastapšos; no salīdzināšanas vāka virsus, no vietas starp abiem ķerubiem, kas atrodas virs liecības šķirsta, Es runāšu uz tevi visu, ko Es tev pavēlēšu priekš Israēla bērniem.
23 Un taisi arī galdu no akāciju koka, divi olektis garu,vienu olekti platu un pusotras olekts augstu.
24 Un pārvelc to ar tīru zeltu un visapkārt tam taisi vainagu no zelta.
25 Un taisi arī apmali plaukstas platumā visapkārt un uz tās izveido zelta vainagu apmalei visapkārt.
26 Un izgatavo tam četrus gredzenus no zelta un liec tos gredzenus galda četros stūros, pie tā četrām kājām.
27 Gredzeni lai ir pie apmales un liec tajos nesamās kārtis, ka ar tām var nest galdu.
28 Arī nesamās kārtis taisi no akāciju koka un pārvelc ar zeltu, ka ar tām var nest galdu.
29 Un taisi tam bļodas, kausus, krūzes un kannas upuru vajadzībām, taisi tos no tīra zelta.
30 Un noliec pastāvīgi uz galda Manā priekšā svētās maizes.
31 Iztaisi arī lukturi no tīra zelta, izkal to, un tā kājai un zariem, kausiņiem, bumbuļiem un ziediem jābūt vienā gabalā ar to.
32 Seši zari lai iziet no tā: trīs zari uz vienu pusi un trīs uz otru pusi.
33 Ikvienam zaram lai ir trīs kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, trīs bumbuļi un trīs ziedi; otram zaram lai atkal ir trīs kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, trīs bumbuļi un trīs ziedi; tādi lai ir visi seši zari, kas no luktura iziet.
34 Bet pie paša luktura lai ir četri kausiņi, līdzīgi mandeļu ziediem, ar to bumbuļiem un ziediem.
35 Un pa vienam bumbulim lai ir zem katriem diviem zariem, kas iziet no luktura.
36 It visi bumbuļi un zari pie luktura lai ir no viena izkalta tīra zelta gabala.
37 Un iztaisi arī septiņus eļļas lukturīšus un tos augšā tā piestiprini, lai tie apgaismotu telpu, kas ir to priekšā.
38 Dakts dzirkles un trauciņi lai ir no tīra zelta.
39 No viena talenta tīra zelta taisi to un visus tā rīkus.
40 Un ievēro, ka tos taisi pēc parauga, kas tev kalnā tika parādīts.