← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

2. Timotejam 2:1-13

1 Tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlastībā, kas Kristū Jēzū,
2 un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.
3 Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis.
4 Neviens, atrazdamies karapulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam.
5 Un, jebšu kāds cīnās, viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi.
6 Zemkopim, kas nodevies lauka darbam, pirmajam jāsaņem augļi.
7 Iegaumē, ko es tev saku. Gan jau dos tev Tas Kungs saprašanu visās lietās.
8 Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts – pēc mana evaņģēlija.
9 Par to es ciešu, pat saites kā ļaundaris, bet Dieva vārds nav saistīts.
10 Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšanas, kas dota Kristū Jēzū, un pie mūžīgas godības.
11 Patiess ir šis vārds: ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim;
12 ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim; ja mēs aizliegsim, tad arī Viņš aizliegs mūs;
13 ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar Sevi pašu aizliegt.