← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Efeziešiem 3:14-21

14 Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā,
15 no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu,
16 lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku
17 un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā,
18 ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums,
19 un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.
20 Bet Viņam, kas, darbodamies mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam,
21 lai ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos.