← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Filemonam 1-11

1 Pāvils, Kristus Jēzus gūsteknis, un brālis Timotejs mīļajam Filemonam, mūsu darba biedram,
2 māsai Apfijai un mūsu cīņas biedram Arhipam, un draudzei, kas tavā namā;
3 lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus.
4 Es vienmēr pateicos savam Dievam, tevi atcerēdamies savās lūgšanās,
5 dzirdēdams par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kungu Jēzu un uz visiem svētajiem,
6 lai tavas ticības sadraudzība kļūtu darbīga visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum.
7 Man bija daudz prieka un apmierinājuma par tavu mīlestību, ka tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto sirdis!
8 Tādēļ, kaut gan man Kristū ir pilnas tiesības pavēlēt tev to, kas klājas,
9 es labāk mīlestībā tevi lūdzu, tāds, kāds esmu, sirmais Pāvils, bet tagad arī Kristus Jēzus gūsteknis, –
10 lūdzu tevi par savu bērnu Onēzimu, ko esmu dzemdinājis, būdams važās,
11 to, kas kādreiz bija tev nederīgs, bet tagad kā tev, tā man ir derīgs;