← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Filipiešiem 4:14-23

14 Tomēr jūs labi darījāt, ņemdami dalību manās bēdās.
15 Jūs, filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlija sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā kā vien jūs.
16 To jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrreiz sūtījāt manām vajadzībām.
17 Ne it kā es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairotos jums par labu.
18 Es visu esmu dabūjis, un man ir papilnam. Esmu piepildīts, kopš saņēmu no Epafrodita jūsu dāvanu, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamu, patīkamu upuri.
19 Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.
20 Dievam, mūsu Tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos! Āmen.
21 Sveicinait ikvienu svēto Kristū Jēzū.
22 Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie no ķeizara nama.
23 Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu!