← Atpakaļ uz lasīšanas plānu

Jesajas 39

1 Tanī laikā Bābeles ķēniņš Merodahs-Baladans, Baladana dēls, sūtīja apsveikumu un dāvanas Hiskijam; viņš esot dzirdējis, ka Hiskija bijis slims un atkal kļuvis vesels.
2 Hiskija priecājās par to un rādīja sūtņiem savu dārgumu glabātavās sudrabu un zeltu, smalkas smaržu vielas, dārgo eļļu, visu savu ieroču namu, visas savas mantas, kas atradās glabātavās. Nekā nebija viņa pilī un viņa valstī, ko viņš tiem nebūtu rādījis.
3 Tad pravietis Jesaja gāja pie ķēniņa Hiskijas un tam jautāja: “Ko tev teica šie vīri, un no kurienes tie nākuši?” Hiskija atbildēja: “Tie atnākuši no tālas zemes, no Bābeles.”
4 Tad viņš jautāja: “Ko tie redzēja tavā pilī?” Hiskija teica: “Tie redzēja visu, kas ir manā pilī. Es tiem rādīju visu, kas ir manās dārgumu glabātavās.”
5 Tad Jesaja teica Hiskijam: “Klausies Tā Kunga Cebaota vārdu:
6 redzi, nāks dienas, kad visu, kas tavā pilī un ko tavi tēvi krājuši līdz šai dienai, aizvedīs uz Bābeli un nekā neatstās, tā saka Tas Kungs,
7 un dažus no taviem miesīgiem dēliem, kas tev piedzims, paņems, lai viņi kalpotu kā galminieki Bābeles ķēniņa pilī.”
8 Tad Hiskija atbildēja Jesajam: “Labs ir Tā Kunga vārds, ko tu man sacīji!” Viņš domāja: miers un drošība būs manas dzīves laikā.